Stichting Veiligheid & Vakmanschap Railvervoer

VVRV is de Stichting Veiligheid & Vakmanschap Railvervoer. Deze naam zegt alles over ons doel: VVRV wil een bijdrage leveren aan de continue verbetering van de veiligheid in het Railvervoer. Dat doen wij door het vakmanschap van medewerkers in veiligheidsfuncties te vergroten. VVRV heeft twee hoofdactiviteiten: het afnemen van examens en het organiseren van expertise in de Railsector. De stichting is opgericht op 1 juli 2012 en komt voort uit SERV (Stichting Examens Railvervoer), die sinds 2000 de examens voor veiligheidsfuncties in de railsector heeft afgenomen.

Examens

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft VVRV de opdracht (mandaat) gegeven alle examens voor veiligheidsfuncties in de Railsector af te nemen. Dat betekent dat dit in de wet is vastgelegd. Daarbij hoort ook het ontwikkelen van nieuwe examenprogramma’s, het vaststellen van de examenprogramma’s en het up-to-date houden van bestaande examenprogramma's. Onze (praktijk)examinatoren zijn gecertificeerd: nadat zij het specifieke VVRV examen met goed gevolg hebben afgelegd, krijgen zij een certificaat en worden opgenomen in een register. Alle informatie over onze examens vindt u in dit menu.

Lees meer

Kennispunt

Het Kennispunt is de opvolger van www.saferail.nl
In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is dit ondergebracht bij de VVRV. Het doel van het Kennispunt is om de nationale (en internationale) wet- en regelgeving op begrijpelijke wijze publiek te maken voor de spoorsector in overeenkomst met EU veiligheidsrichtlijn 2016/798, artikel 8, paragraaf 7.
Het Kennispunt wordt permanent bijgewerkt en up-to-date gehouden.

Binnen het Kennispunt kunt u zoeken op categorie, op trefwoord en op nationale en/of internationale wet- en regelgeving.

Lees meer

Laatste nieuwsberichten

08-03-2019

Instructiefilm VVRV simulator

Vanaf 1 april 2019 bestaat het examen machinist bijlage IV-vergunning uit 2 theoriemodules, veiligheidscommunicatie en een simulatorexamen met een rit onder ATB en ERTMS. In bijgaande instructiefilm leggen we de werking van de simulator uit.

Lees meer
01-03-2019

Aangepaste regels identificatie VVRV

Vanaf 1 april 2019 is legitimeren met een (Europees) rijbewijs bij VVRV niet langer mogelijk. Alhoewel het rijbewijs wel een identiteitsbewijs is, is het ongeschikt voor identificatie bij VVRV, omdat er op het rijbewijs geen gegevens over de verblijfsstatus en nationaliteit staan en niet alle voornamen op het rijbewijs staan ...

Lees meer
20-02-2019

Cluster 11 ERTMS toegevoegd aan vakkennis (zie Kennispunt)

Vanaf heden is op deze website vakkennis cluster 11 (ERTMS) voor het examen machinist bijlage IV-vergunning te vinden. 

Lees meer
13-12-2018

erkenning examinatoren bijlage IV

alle examinatoren machinist VB (Reizigers of Goederen) die zijn opgeleid en gecertificeerd voor het afnemen van de huidige praktijkexamens machinist, krijgen zodra de wetswijziging is doorgevoerd, ook een certificaat voor bijlage IV, naast het certificaat voor bijlage V/VI examens.

Lees meer
13-12-2018

zakboekjes wagencontroleur bij theorie examen

In de afgelopen periode heeft VVRV vragen gekregen over het zakboekje dat bij het theorie examen wagencontroleur door VVRV ter beschikking wordt gesteld, om te raadplegen tijdens het examen.

Lees meer
04-11-2018

vernieuwde vakkennis per 1 april 2019

Inmiddels staan op de website van VVRV tien vernieuwde clusters vakkennis en één toegevoegd cluster. De clusters zijn vernieuwd als gevolg van de aanpassingen in het examenprogramma Machinist conform bijlage IV-Vergunning (machinistenrichtlijn) en vormen het bronmateriaal voor het examen. Het vernieuwde examen en de vernieuwde vakkennis worden per 1 april ...

Lees meer
06-09-2018

Wijziging procedure opvragen van gegevens en aanvragen duplicaat certificaten als gevolg van de AVG

Door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn een aantal privacyregels aangescherpt, in het belang van de bescherming van de persoonsgegevens van iedereen die bij VVRV is geregistreerd. VVRV heeft haar privacyreglement aangepast op de AVG en ook haar procedures waar nodig aangepast.

Lees meer
19-06-2018

Echtheid certificaten VVRV

Naar aanleiding van vragen die we hebben gekregen willen wij u graag informeren over de manier waarop u kunt verifiëren of een VVRV certificaat echt en authentiek is.

Lees meer
08-06-2018

Certificaten rangeerder t.b.v Machinist Goederen

Per 1 juni 2018 worden de certificaten Rangeerder t.b.v. Machinist Goederen BB of VB weer automatisch verstrekt bij een Machinist Goederen BB of VB praktijk certificaat.

Lees meer
31-05-2018

Nieuwe website

Welkom op de nieuwe website van de VVRV

Lees meer
25-05-2018

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG

Lees meer