wettelijke basis

Het examen is gebaseerd op de Europese wet- en regelgeving, en de vertaling daarvan naar Nederlandse wetgeving, met name het Besluit spoorwegpersoneel en de TSI OPE Exploitatie. Daarnaast is het examen gebaseerd op de Achtergrondinformatie en werkwijzepocedures Treindienstleider. De te toetsen vakbekwaamheidseisen staan verwoord in het examenprogramma; onderaan deze pagina te openen.  Ook de seinbeeldenlijst en symbolenlijst BVS-BVL die behoren bij het examenprogramma kunt u daar openen.

Per 1 febrruari 2024 wijzigt de vorm van het examen van individueel naar groepsexamen met drie werkplekken. Hiermee wordt het examen realistischer aan de praktijk en kan planmatig werken beter worden beoordeeld. Elke kandidaat krijgt eigen situaties en wordt individueel beoordeeld, 

opbouw bevoegdheid

Naam module Soort examen Aantal theorievragen (+/-) Tijdsduur van het examen
Basisbekwaamheden Treindienstleider VB Theorie en praktijk (simulatie) 60

75 minuten theorie,
3 uur praktijk

Veiligheidscommunicatie Praktijk (simulatie)   30 minuten


Theorie-examen

Kennis en inzicht worden getoetst in een theorie-examen op de computer door middel van bijvoorbeeld meerkeuze vragen, meer antwoordvragen en invulvragen. Het examen is gericht op het kennen van de regelgeving en procedures, het inzicht in de processen en de keten waarin de kandidaat werkt en het weten hoe te handelen. Elke goed beantwoorde vraag levert 1 punt op. U moet 80% goed beantwoorden voor een voldoende.


Praktijkexamen

Het praktijkexamen treindienstleider volledig bevoegd wordt afgenomen in de vorm van een groepsexamen met simulaties op de sets van ProRail VL/Human Factors. De scenario’s en taakomgeving komen qua complexiteit overeen met de toekomstige taak. Elk scenario bevat ongeveer 5 verschillende situaties, plus overnemen en overgeven van de dienst aan de collega. Kritische beoordelingspunten moeten 100% voldoende worden gescoord, de overige 80%.

toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de examens gelden voorwaarden. Deze kunt u vinden in het examenprogramma. Het praktijkexamen moet uiterlijk binnen een jaar na slagen voor het theorie-examen en het examen veiligheidscommunicatie zijn afgenomen. Als dat niet mogelijk is moet het theorie-examen opnieuw worden afgelegd.

benieuwd hoe het er bij een examen aan toe gaat ? 

We hebben van het theorie examen en het examen veiligheidscommunicatie korte video films gemaakt, zie de links hieronder. Deze geven een goed beeld van wat u kunt verwachten. In de loop van de tijd kunnen wel kleine aanpassingen aan de examens plaatsvinden, waardoor deze op details kunnen afwijken van de films.
De situatie op de set voor het simulatie examen is u al bekend vanuit de opleiding tot treindienstleider.

U kunt de informatie over de inrichting en het verloop van het theorie-examen en het praktijk- of simulatie examen ook nog nalezen via de bijlagen hieronder.