wettelijke basis

Het examen is gebaseerd op de Europese wet- en regelgeving, en de vertaling daarvan naar Nederlandse wetgeving, met name het Besluit spoorwegpersoneel 2011 (BSP 2011) en de TSI OPE Exploitatie. Daarnaast is het examen gebaseerd op de Achtergrondinformatie en werkwijzepocedures Treindienstleider. De te toetsen vakbekwaamheidseisen staan verwoord in het examenprogramma; onderaan deze pagina te openen.  Ook de seinbeeldenlijst en symbolenlijst BVS-BVL die behoren bij het examenprogramma kunt u daar openen.

opbouw bevoegdheid

Naam module Soort examen Aantal theorievragen (+/-) Tijdsduur van het examen
Basisbekwaamheden Treindienstleider VB Theorie en praktijk (simulatie) 60

75 minuten theorie,
2 uur praktijk

Veiligheidscommunicatie Praktijk (simulatie)   30 minuten

Theorie-examen

Kennis en inzicht worden getoetst in een theorie-examen op de computer door middel van bijvoorbeeld meerkeuze vragen, meer antwoordvragen en invulvragen. Het examen is gericht op het kennen van de regelgeving en procedures, het inzicht in de processen en de keten waarin de kandidaat werkt en het weten hoe te handelen. Informatie over de inrichting en het verloop van het theorie-examen vindt u in het menu onder algemene informatie.

Elke goed beantwoorde vraag levert 1 punt op. De cesuur voldoende/onvoldoende ligt op 80%.

Praktijkexamen

Het praktijkexamen treindienstleider volledig bevoegd wordt afgenomen in de vorm van simulaties op de sets van ProRail VL/Human Factors. De scenario’s komen qua complexiteit overeen met de toekomstige taak. Elk scenario bevat + 5 situaties, plus overnemen en overgeven van de dienst. Kritische beoordelingspunten moeten 100% voldoende worden gescoord, de overige 80%.

Zie de bijlagen voor meer informatie over het examen.

toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de examens gelden voorwaarden. Deze kunt u vinden in het examenprogramma. Het praktijkexamen moet uiterlijk binnen een jaar na slagen voor het theorie-examen en het examen veiligheidscommunicatie zijn afgenomen. Als dat niet mogelijk is moet het theorie-examen opnieuw worden afgelegd.