25-08-2021

wijziging aantal examenkansen

Het bestuur van VVRV heeft besloten -mede naar aanleiding van signalen uit de spoorsector- het aantal examenkansen voor alle kandidaten te verhogen van 2 naar 3 examenkansen. Voorheen was een derde examen alleen mogelijk bij overmacht of onvoorzienbare omstandigheden. In de praktijk bleek het lastig daarover een oordeel te vellen, daarom zijn die voorwaarden vervallen. Wat blijft is het schriftelijk verzoek en de verklaring van opleider en werkgever plus opleidingsplan, om voor een derde examen in aanmerking te komen. De wachttijd tussen 2e en 3e examen is een maand, bedoeld om te zorgen dat de kandidaat voldoende tijd heeft om zich voor te bereiden.

Nieuw is dat een kandidaat die voor de derde maal is gezakt, na een wachttijd van 2 jaar, opnieuw kan beginnen aan de examens voor een veiligheidsfunctie. Hij/zij moet dan wel alle examens opnieuw afleggen, ook de examens waarvoor een voldoende was behaald. De reden daarvoor is dat er in 2 jaar veel kan veranderen in de examenstof. Het ‘nooit meer een veiligheidsfunctie kunnen uitoefenen na 2 of 3 x onvoldoende’ is daarmee verleden tijd geworden.

Zie voor alle details het aangepaste Examenreglement: https://vvrv.nl/uploads/files/page/proc-exreg-20210929-examenreglement-vvrv-2021-versie-6.pdf

Voor kandidaten die in het verleden 2 of 3 maal een onvoldoende hebben behaald, is er nu dus ook de mogelijkheid een nieuw compleet examentraject te starten indien de termijnvan 2 jaar is bereikt.
Neem hiervoor contact op met VVRV.

Terug naar het overzicht