Voor sommige (praktijk)examens zijn aanvullende gegevens nodig naast het aanvraagformulier. 

Machinist bijlage IV vergunning
voor alle examens machinist bijlage IV vergunning is een verklaring nodig van een ILT erkend opleidingsinstituut, waarin dat opleidingsinstituut verklaart dat de kandidaat daar is opgeleid. Dit geldt dus voor theorie deel 1, theorie deel 2, simulatie en veiligheidscommunicatie. Bij gelijktijdige aanvraag van deze examens volstaat één verklaring. 

Rangeerder
Kandidaatsverklaring vrijwaring
Werkgeversverklaring vrijwaring
Let hierbij op de locatie van het praktijkexamen. Zie de pagina examens-rangeerder

Treindienstleider
Geen

Wagencontroleur
Geen

Examinator
verklaring examinator
bewijs  WEB 4 / MBO 4 niveau
CV met relevante opleidingen en werkervaring