evaluatieformulieren 2022

Aan alle kandidaten die een examen bij VVRV afleggen, vraagt VVRV na afloop om een evaluatieformulier in te vullen. Bij de theorie examens is dit gedigitaliseerd en wordt de evaluatie na het examen direct aangeboden, bij de (praktijk)simulatie examens vraagt de examinator om een evaluatie in te vullen, direct of online.

In 2022 zijn in totaal 662 evaluatieformulieren ingevuld. Beoordelingen door de kandidaten zijn overwegend positief (89,6 %). De top 4 over 2022:

  1. Het examen is een goede afspiegeling  van de opleiding/sloot goed aan.
  2. De toezichthouder/examinator gaf duidelijk uitleg over het verloop van het examen.
  3. De kandidaat is vriendelijk te woord gestaan tijdens het aanmeldproces
  4. Er is voldoende tijd om het examen af te leggen.

Bij 7,7 % van de evaluaties oordelen de kandidaten gemiddeld neutraal; bij 2,7 % van de evaluaties komen negatief beoordeelde aspecten naar voren, die vooral gaan over: 

  1. Het examen als afspiegeling van de opleiding (we leren het anders, vraagstelling anders)
  2. De omstandigheden examen (diverse verschillende oorzaken zoals bijvoorbeeld geluid, temperatuur)
  3. Computer (het examen afnemen met een computer)