04-04-2022

gebruik VVRV simulator machinist bijlage IV

VVRV krijgt steeds meer verzoeken om kandidaten voor het examen machinist bijlage IV vergunning te mogen opleiden of trainen op de simulator van VVRV. De wijze waarop VVRV met deze verzoeken om gaat is expliciet gemaakt in een aantal uitgangspunten.

  1. Trainen op de Corys compact VVRV simulator als voorbereiding op het VVRV simulatie examen machinist bijlage IV – vergunning, is niet noodzakelijk om te kunnen slagen voor dat examen en verhoogt de slagingskans niet. Onze simulator simuleert de werkelijkheid op correcte wijze en iedere kandidaat die in de werkelijkheid heeft gereden op een trein of op een andere simulator (die de werkelijkheid correct simuleert) heeft daarmee voldoende voorbereiding op het examen. VVRV toetst in het simulatie examen procedures, niet de bediening van het krachtvoertuig dat wordt gesimuleerd, dus daarop hoeft de kandidaat niet getraind te worden. Verder krijgt de kandidaat 30 minuten de tijd om direct voorafgaand aan het examen te oefenen op de simulator en de werking van de tractie en remhendel te ervaren. Bovendien staat op de VVRV website een film waarin de werking van de simulator ook wordt uitgelegd. Dat alles volstaat om een voldoende examenresultaat te behalen.
  2. In geval een aanvrager van een examen niet beschikt over een simulator die voor training kan worden gebruikt, dan is de eerste mogelijkheid om bij een andere Spoorwegonderneming of ILT erkend opleidingsbedrijf simulatorcapaciteit in te huren. Dat kan op elke simulator die de werkelijkheid correct simuleert, maar ook voldoende praktijkdagen rijden in een echte trein is een prima voorbereiding op het simulatie examen, in combinatie met de kennis van de procedures die gelden. VVRV is een exameninstituut, geen opleidingsbedrijf en geen simulator verhuurbedrijf en heeft ook geen ambities in die richting.
  3. Uitsluitend indien een aanvrager al deze andere opties heeft verkend en uit contact met andere spoorwegondernemingen en alle ILT erkende opleidingsbedrijven geen enkele mogelijkheid tot oefenen naar voren is gekomen, wil VVRV support bieden in geval van klaarblijkelijke schaarste, voor zover dat in haar mogelijkheden ligt. Dat betekent dat examens altijd voorrang hebben en oefenperiodes slechts mogelijk zijn indien de simulator vrij is. In de praktijk is dat op dit moment: uitsluitend in de weekenden.
  4. Het oefenen op VVRV simulator gebeurt onder leiding van een door VVRV aan te wijzen persoon, die bevoegd opleider is; hiervoor heeft VVRV een aantal mensen (beperkt) beschikbaar. De kosten van oefenen op de simulator bedragen per dagdeel van 4 uur € 850,- excl BTW inclusief de begeleiding en oefenscenario. Per dagdeel kunnen 2 personen elk 2 uur oefenen. Een reservering van de simulator kan tot 1 maand tevoren kosteloos worden geannuleerd; daarna zijn de annuleringskosten 100 %.

Bovenstaande uitgangspunten zijn op 22 maart 2022 door het bestuur van VVRV vastgesteld en zullen jaarlijks worden geëvalueerd.

Terug naar het overzicht