kwaliteit

Hoe borgt VVRV de kwaliteit van de examens?

 

Elk examen moet een terechte beoordeling mogelijk maken. Dat is de missie van VVRV.

Een examen moet betrouwbaar zijn en valide, dat wil zeggen: krijgen we bij een volgende afname onder dezelfde condities dezelfde uitslagen?

En een examen moet valide zijn, dat wil zeggen: meten wat we beogen te meten?

De betrouwbaarheid bevorderen we door de examens op consistente wijze af te nemen, bijvoorbeeld elke aspirant-machinist krijgt per vakbekwaamheidseis hetzelfde aantal en type vragen (waarbij de vragen worden gehusseld en de antwoorden ook) en de scenario’s zijn alle gelijkwaardig.

De validiteit bevorderen we door de vragen, opdrachten en scenario’s zo te formuleren dat we de resultaten krijgen die we beogen, bijvoorbeeld elke aspirant-treindienstleider krijgt een op de praktijk geënt scenario met daarin onder meer een situatie met een wisselstoring of een seinstoring of een sectiestoring.

Vakbekwaamheidseisen vormen de basis van het examen. Dit zijn de eisen waaraan de examenkandidaat moet voldoen. De eisen gaan over kennis, inzicht en vaardigheden en de toepassing ervan in de praktijk. De meeste examens hebben daarom een theoriedeel en een praktijkdeel.

De vakbekwaamheidseisen zijn te herleiden naar geldende wet- en regelgeving en voor elk vakgebied is er een beheergroep die de te toetsen eisen en de uitwerking daarvan formuleert. Vervolgens worden ze opgenomen in het examenprogramma.

Vakdeskundigen -experts die hun sporen verdiend hebben in de sector- ontwikkelen vragen, opdrachten en scenario’s die horen bij de verschillende vakbekwaamheidseisen. Dit doen ze samen met een toetsdeskundige. Vervolgens worden ze beproefd in pilotsessies.

De beheergroepen bestaan uit vakdeskundigen, leidinggevenden, opleiders stafmedewerkers en een toetsdeskundige en komen 3-4x keren per jaar bijeen of vaker wanneer nodig. Ze zijn georganiseerd naar vakgebied, bijvoorbeeld machinist, treindienstleider, jr dienstregelingplanner en veiligheidscommunicatie.

Beheergroepen bespreken ontwikkelingen die mogelijk gevolgen hebben voor het examen (denk aan gewijzigde wet- en regelgeving), ingekomen opmerkingen van bijvoorbeeld opleiders, evaluatieformulieren en verzoeken tot herziening en ze passen waar nodig de vragen, opdrachten of scenario’s aan. Ook worden gemaakte examens geanalyseerd en op grond daarvan kunnen eveneens aanpassingen plaatsvinden.

pdca.jpgZo volgt VVRV steeds de PDCA-cyclus: we ontwerpen van het examen/ontwikkelen van vragen, opdrachten en scenario’s, uitvoeren van het examen, bespreken van de bevindingen en aanpassen waar nodig. Dit alles is vastgelegd in ISO-procedures en wordt geregeld getoetst in interne en externe audits.

 

Hoe borgt VVRV de kwaliteit van de examinatoren?

Elk examen moet een terechte beoordeling mogelijk maken.

Dat is de missie van VVRV.

Examinatoren beoordelen namens VVRV de uitvoering en het resultaat van de examens en stellen vast of de kandidaat al dan niet een voldoende heeft behaald. De vakbekwaamheidseisen die beoordeeld worden staan in de examenprogramma’s. Examinatoren beoordelen met name de praktische vaardigheden. Dit doen zij met een gestandaardiseerde beoordelingslijst en een  instructie.

De examinator handelt onpartijdig, niet-discriminerend en onafhankelijk. Dit betekent dat hij/zij niet ook de opleider of leidinggevende van de deelnemer mag zijn.

Voorafgaand aan de inzet doorloopt de aspirant-examinator een selectie- en trainingstraject.

competenties.png

Er zijn minimale toelatingseisen geformuleerd en de aspirant-examinator vult een zelf-competentietest in. In een gesprek met de directie van VVRV en een expert in het vakgebied worden de eisen en verwachtingen besproken en wordt helder in welke mate de aspirant beschikt over de vereiste competenties. Na een positief oordeel volgt een trainingsbijeenkomst met als onderwerpen onder meer beoordelingsvaardigheden, rol en positie, valkuilen, te gebruiken documenten enz.

Vervolgens lopen examinatoren mee met een ervaren examinator en oefenen ze de beoordeling.

Het functioneren van de examinator wordt geregeld beoordeeld door een gecommitteerde en elke examinator neemt eenmaal per jaar deel aan een professionaliseringsbijeenkomst.

Voor afloop van het vijfde jaar is er een verlengingsgesprek waarin de inzet en het functioneren van de examinator aan bod komt.

Dit alles is vastgelegd in een examenprogramma examinatoren en in ISO-procedures en wordt geregeld getoetst in interne en externe audits.