14-07-2023

Als gevolg van wijzigingen in de Regeling Spoorverkeer per 1 juli 2023 is de vakkennis mchinist bijlage IV Vergunning en rangeerder op een aantal punten aangepast. Belangrijkste wijziging is de vervanging van Aanwijzingen door European Instructions. Daarnaast zijn tekstuele/inhoudelijke verbeteringen aangebracht. Zie wijzigingsdocument. Het mcn-cluster ERTMS volgt later.

Vanaf september 2023 zijn de aangepaste examens van kracht.

Terug naar het overzicht