DOSV richtlijnen

Er is een aantal 'branche richtlijnen' opgesteld door de Human Factor workshop die onder de stuurgroep STS ressorteert. DOSV heeft in 4 werkgroepen deze richtlijnen verder bewerkt en deze zijn definitief als DOSV-richtlijnen vastgesteld in de vergadering van 1 februari 2022 en 6 december 2022. Alle DOSV leden werken volgens deze richtlijnen.
Alle richtlijnen zijn hieronder te downloaden.