DOSV richtlijnen

Er is een aantal 'branche richtlijnen' opgesteld door de Human Factor workshop die onder de stuurgroep STS ressorteert. DOSV heeft in diverse werkgroepen deze richtlijnen verder bewerkt en deze zijn definitief als DOSV-richtlijnen vastgesteld in de vergadering van 1 februari 2022 en 6 december 2022. Alle DOSV leden werken volgens deze richtlijnen. Alle richtlijnen en de pre ambule zijn hieronder te downloaden; lees eerst de pre-ambule.