DOSV richtlijnen

Er is een aantal 'branche richtlijnen' opgesteld door de Human Factor workshop die onder de stuurgroep STS ressorteert. DOSV heeft in 4 werkgroepen deze richtlijnen verder bewerkt en 3 daarvan als DOSV-richtlijnen vastgesteld. Alle DOSV leden werken volgens deze richtlijnen.

Op dit moment is alleen over de richtlijn 'werving en selectie machinisten' nog discussie gaande. Binnenkort zal ook deze richtlijn worden bekrachtigd en ingevoerd door de leden.

Alle richtlijnen zijn hieronder te downloaden.