DOSV richtlijnen

Er zijn een aantal 'branche richtlijnen' opgesteld door de Human Factor workshop die onder de stuurgroep STS ressorteert. Op dit moment worden deze richtlijnen geactualiseerd en binnen afzienbare tijd zijn ze hier te vinden. Het gaat om:

  • richtlijn opleiding en vakinhoudelijke begeleiding van machinisten
  • richtlijn selectie machinisten
  • richtlijn wegbekendheid
  • richtlijn buiten dienst gesteld ATB
  • richtlijn instructie na Dodeman ingreep