De uitvoering van praktijk en simulatie examens vindt plaats door VVRV gecertificeerde examinatoren.
De gecommitteerde houdt in opdracht van VVRV toezicht of de uitvoering van praktijkexamens voor de functies treindienstleider, junior dienstregelingsplanner en machinist bijlage IV - vergunning verloopt conform de regelgeving van VVRV. Ook bij examens veiligheidscommunicatie worden gecommitteerden ingezet. Een tweede doel van de inzet van gecommitteerden is het ontwikkelen van een gezamenlijk normgevoel bij het beoordelen van praktijkexamens. Toezicht levert ook een bijdrage aan het scherp houden van examinatoren. De gecommitteerde geeft ook feedback aan de examinator waardoor deze de kans heeft zich verder te professionaliseren. Essentieel is de onafhankelijkheid van de gecommitteerde ten opzichte van de examinator en de te examineren veiligheidsfunctionaris. De gecommitteerde rapporteert aan de directeur van VVRV en is in die zin ogen en oren van VVRV. Door de terugkoppeling die gecommitteerden geven per examen en als input voor de jaarlijkse professionaliseringsbijeenkomst voor alle examinatoren, is VVRV in staat zichzelf en haar examinatoren steeds verder te professionaliseren. En daarmee de verantwoordelijkheid te dragen voor  de professionaliteit van de examens.