31-05-2018

Graag wijzen wij u op ons nieuwe examenreglement, zoals te vinden onder Algemene informatie.

Hierin zijn enkele zaken gewijzigd. Graag uw aandacht hiervoor.

Een belangrijk punt is waar vroeger bezwaar tegen een examenuitslag gemaakt kon worden, dat nu een verzoek tot herziening van de examenuitslag heet. Zie hiervoor ook de nieuwe klachtenregeling

Terug naar het overzicht