vergaderdata DOSV 2021

in 2021 zijn nog 3 vergaderingen van DOSV voorzien (de eerste vergadering was 8 maart) en wel op 21 juni, 13 september en 9 december 2021. De locatie van de vergaderingen is nog niet bepaald; vooralsnog zijn de veragderingen tijdelijk digitaal vanwege de beperkingen ten gevolge van de covid-19 pandemie.