13-12-2022

Kennispunt Regelgeving Spoorwegen gestopt per 1 januari 2023

In 2016 heeft het Ministerie van IenW VVRV verzocht om op haar website een pagina met geavanceerde zoekmachine in de lucht te brengen, waar alle geldende Nationale en Europese Wet- en Regelgeving te vinden moest zijn. Met daarbij de wens om het up to date houden van deze regelgeving in te regelen en een adequate zoekmachine te bouwen die ook in de regelgeving zelf op trefwoorden kon zoeken.

Na aanloop problemen draaide het KRS na een jaar ongeveer behoorlijk goed en betrouwbaar. Door VVRV zijn 2 beheerders aangesteld, die wekelijk de regelgeving van een update voorzien en daarvoor alle nationale en Europese websites wekelijks bekijken. De kosten daarvan zijn gedurende 5 jaar door VVRV gedragen (€ 75.000,-). 

Het bezoek aan de verschillende pagina’s van de VVRV website is onderzocht en in kaart gebracht over de periode 1 juli 2020 tot en met 5 april 2022, in totaal 639 dagen. De conclusie uit de cijfers is dat het Kennispunt weinig wordt gebruikt, veel minder dan andere webpagina’s van de VVRV website: slechts 4,26 % van het aantal hits betreft het Kennispunt. 

Om een beeld te krijgen van de waardering van het KRS en daaruit wellicht een verklaring voor het geringe gebruik te kunnen afleiden, is een enquête gehouden per mail onder de personen op de mailing lijst. Het beeld dat er uit naar voren komt op hoofdlijnen:

  • Géén van de respondenten gebruikt uitsluitend het KRS; 20 % gebruikt het af en toe, maar ook andere zoekmethoden
  • Het meest gebruikt zijn overheid.nl, Eur-lex, Google en Saferail.
  • Volgens de respondenten zijn er weinig aanpassingen nodig
  • Het rapportcijfer ligt rond de 7, het werkt wel en ziet er mooi uit.
  • Maar men gebruikt toch liever iets anders.

Deze resultaten zijn met de beheerders en het Ministerie besproken en zij delen de beelden die hierboven zijn geschetst. Op basis van het gebruik van het KRS en de resultaten van de enquête is er geen enkele reden om door te gaan met het KRS: het wordt weinig gebruikt en de doelgroep heeft alternatieve zoekmethoden die blijkbaar aantrekkelijker zijn.

VVRV heeft het hosten van het KRS daarom per 1 januari 2023 stop gezet.

Op de website staat een pagina ‘regelgeving’ met een overzicht van waar regelgeving is te vinden en tips om op te letten.

Terug naar het overzicht