wettelijke basis

Het examen is gebaseerd op de Europese wet- en regelgeving, en de vertaling daarvan naar Nederlandse wetgeving, met name de Spoorwegwet, ERTMS Operational Rules en de vigerende System Requirements Specification. Naast wetgeving zijn/worden door Prorail als infrabeheerder per baanvak specifieke documenten geschreven betreffende het gebruik (gebruikersprocessen).

De te toetsen vakbekwaamheidseisen staan verwoord in het Examenprogramma.

Let op: de basis voor het rijden op ERTMS-baanvakken maakt per 1 april 2019 deel uit van het vernieuwde examenprogramma machinist vergunning bijlage IV machinistenrichtlijn. Het vernieuwde examenprogramma is te vinden in het menu onder machinist.

opbouw bevoegdheid

Het examen ERTMS voor machinisten bestaat uit verschillende modules, en begint altijd met het Basisexamen.

Naam module Soort examen Aantal theorie-vragen (+/-) Tijdsduur van het examen
Basis Theorie
Praktijk (simulatie)
40

45 minuten theorie
60-75 minuten simulatie

Specifieke implementatie
Dual Signalling
Theorie
Praktijk (simulatie)

24

45 minuten theorie
60-75 minuten simulatie

Specifieke implementatie
HSL Zuid

Theorie
Praktijk (simulatie)
30

45 minuten theorie
60-75 minuten simulatie

Specifieke implementatie
Betuweroute A15 tracé
Theorie
Praktijk (simulatie)
25

45 minuten theorie
75-90 minuten simulatie

Specifieke implementatie
Betuweroute Havenspoorlijn
Theorie
Praktijk (simulatie)
20

30 minuten theorie
90-105 minuten simulatie

 

Het is mogelijk meerdere modules op één dag te doen. Wegbekendheid wordt niet getoetst en is de verantwoordelijkheid van de vervoerder. Bij examinering van vervolgmodules worden de kennis en vaardigheden uit het basisexamen als bekend verondersteld en in dit examen weer in de beoordeling betrokken.

Theorie-examen

Kennis en inzicht worden getoetst in een theorie-examen op de computer door middel van vooral meerkeuze vragen, soms vragen met meer antwoorden of invulvragen. Het examen is gericht op het kennen van de regelgeving en procedures, het inzicht in de processen en het weten hoe te handelen.

Praktijkexamen

Het praktijkexamen ERTMS wordt afgenomen in de vorm van simulaties op simulatoren. De scenario’s komen qua complexiteit overeen met de toekomstige taak.

toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de examens gelden voorwaarden. Deze kunt u vinden in het Examenprogramma.
Het praktijkexamen moet uiterlijk binnen een jaar na slagen voor de bijbehorende theorie module zijn afgenomen. Als dat niet mogelijk is, moet het theorie-examen opnieuw worden afgelegd.

overgangsregeling

Per 1 september 2015 geldt: GARB certificaat level 1 en/of 2 geeft vrijstelling voor VVRV-examen ERTMS Basis.