wijziging per 1 april 2019

Per 1 april 2019 is de basiskennis ERTMS voor machinisten opgenomen in het vernieuwde examenprogramma machinist bijlage IV - vergunning. Dit betreft zowel de theorie als een simulatierit. Desgewenst levert VVRV examens voor specifieke ERTMS-implementaties voor machinisten en voor ERTMS-kennis voor andere (veiligheids)functies. U kunt daarvoor contact opnemen met VVRV.