algemeen

De erkenning voor tijdelijke en incidentele diensten is gelijk aan de permanente erkenning.

Voor de veiligheidsfunctie machinist geldt, dat de machinisten uit andere lidstaten die in het bezit zijn van een EU machinistenvergunning conform bijlage IV van de Richtlijn 2007/59, bevoegd zijn als machinist in Nederland. Om daadwerkelijk als machinist te mogen werken in Nederland is het noodzakelijk dat de machinist de kennis omschreven in de bijlagen V en VI van de Richtlijn 2007/59, inzake kennis van de infrastrictuur en kennis van het Rollend Materieel, alsmede de bedrijfsgebonden kennis, zichzelf eigen heeft gemaakt en daarvoor een examen heeft afgelegd. Dat kan bij alle Spoorwegondernemingen die in Nederland zijn toegelaten, mits de examens door een VVRV erkend examinator worden afgenomen.

VVRV heeft hiermee verder geen bemoeienis, de aanvrager kan deze opleiding en examinering met de Spoorwegonderneming regelen.