08-03-2019

Instructiefilm VVRV simulator

Vanaf 1 april 2019 bestaat het examen machinist bijlage IV-vergunning uit 2 theoriemodules, veiligheidscommunicatie en een simulatorexamen met een rit onder ATB en ERTMS. In bijgaande instructiefilm leggen we de werking van de simulator uit.

Lees meer
01-03-2019

Aangepaste regels identificatie VVRV

Vanaf 1 april 2019 is legitimeren met een (Europees) rijbewijs bij VVRV niet langer mogelijk. Alhoewel het rijbewijs wel een identiteitsbewijs is, is het ongeschikt voor identificatie bij VVRV, omdat er op het rijbewijs geen gegevens over de verblijfsstatus en nationaliteit staan en niet alle voornamen op het rijbewijs staan ...

Lees meer
20-02-2019

Cluster 11 ERTMS toegevoegd aan vakkennis (zie Kennispunt)

Vanaf heden is op deze website vakkennis cluster 11 (ERTMS) voor het examen machinist bijlage IV-vergunning te vinden. 

Lees meer
13-12-2018

erkenning examinatoren bijlage IV

alle examinatoren machinist VB (Reizigers of Goederen) die zijn opgeleid en gecertificeerd voor het afnemen van de huidige praktijkexamens machinist, krijgen zodra de wetswijziging is doorgevoerd, ook een certificaat voor bijlage IV, naast het certificaat voor bijlage V/VI examens.

Lees meer
13-12-2018

zakboekjes wagencontroleur bij theorie examen

In de afgelopen periode heeft VVRV vragen gekregen over het zakboekje dat bij het theorie examen wagencontroleur door VVRV ter beschikking wordt gesteld, om te raadplegen tijdens het examen.

Lees meer
04-11-2018

vernieuwde vakkennis per 1 april 2019

Inmiddels staan op de website van VVRV tien vernieuwde clusters vakkennis en één toegevoegd cluster. De clusters zijn vernieuwd als gevolg van de aanpassingen in het examenprogramma Machinist conform bijlage IV-Vergunning (machinistenrichtlijn) en vormen het bronmateriaal voor het examen. Het vernieuwde examen en de vernieuwde vakkennis worden per 1 april ...

Lees meer