07-09-2018

examinatoren simulatie examen machinist bijlage IV-vergunning

Met ingang van 1 januari 2019 wordt de Spoorwegwet, het Besluit Spoorwegpersoneel en de Regeling Spoorwegpersoneel gewijzigd en komen de verantwoordelijkheden voor de machinisten examens ook anders te liggen. De Nederlandse wet- en regelgeving wordt meer in lijn gebracht met de EU RL2007/59 en de bijlagen IV, V en VI.

Lees meer
06-09-2018

Wijziging procedure opvragen van gegevens en aanvragen duplicaat certificaten als gevolg van de AVG

Door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn een aantal privacyregels aangescherpt, in het belang van de bescherming van de persoonsgegevens van iedereen die bij VVRV is geregistreerd. VVRV heeft haar privacyreglement aangepast op de AVG en ook haar procedures waar nodig aangepast.

Lees meer
19-06-2018

Echtheid certificaten VVRV

Naar aanleiding van vragen die we hebben gekregen willen wij u graag informeren over de manier waarop u kunt verifiëren of een VVRV certificaat echt en authentiek is.

Lees meer
08-06-2018

Certificaten rangeerder t.b.v Machinist Goederen

Per 1 juni 2018 worden de certificaten Rangeerder t.b.v. Machinist Goederen BB of VB weer automatisch verstrekt bij een Machinist Goederen BB of VB praktijk certificaat.

Lees meer
31-05-2018

Nieuwe website

Welkom op de nieuwe website van de VVRV

Lees meer