18-02-2022

Vanaf 15 februari moet in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport bij de aanvraag van examens machinist bijlage IV (theorie 1, theorie 2, simulatie, veiligheidscommunicatie machinist) een verklaring worden aangeleverd waarin het ILT erkende opleidingsinstituut aangeeft dat de betreffende kandidaat bij hen is opgeleid. Dit is ook opgenomen in het Examenreglement dat op 1 februari is ingegaan. De volgende regels gelden hiervoor:

 • per kandidaat en per aanvraag van 1,2 3 of 4 examens tegelijk moet er een verklaring worden geleverd;
 • de verklaring wordt door VVRV opgeslagen in de kandidaatsmap, conform verwerkingenregister AVG en privacy reglement;
 • vanuit de AVG is het niet toegestaan om persoonsgegevens van de ene persoon op te slaan bij andere personen;
 • daarom is het niet mogelijk meerdere kandidaten via één brief van een verklaring te voorzien, omdat VVRV die brief dan bij alle personen zou moeten opslaan;
 • bij herexamens moet een nieuwe verklaring worden geleverd;
 • de verklaring moet de exacte kandidaatsgegevens als op het ID bewijs bevatten, een dagtekening en een handtekening van bevoegd persoon;
 • bij voorkeur de verklaring meteen uploaden bij de aanvraag van de examens;
 • indien de Spoorwegonderneming de examens aanvraagt, mag de verklaring ook rechtstreeks door het opleidingsbedrijf aan VVRV worden gezonden;
 • de aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de verklaring binnen is.
 • bij twijfels over authenticiteit van de verklaring neemt VVRV contact op met het opleidingsbedrijf om e.a.a. te verifiëren.
 • het geldt alléén voor examens voor kandidaten machinist bijlage IV.

ILT erkende opleidingsinstituten vind u hier https://www.ilent.nl/onderwerpen/spoorwegpersoneel/opleidingsinstituten

Terug naar het overzicht