Hier vindt u een vertaling van de eisen uit de verschillende wet- en regelgeving naar vakbekwaamheidseisen en de concrete uitwerking naar de kennis en vaardigheden die voor de verschillende veiligheidsfuncties gelden.