wettelijke basis

Aan examinatoren voor veiligheidsfuncties in het spoorvervoer worden eisen gesteld. Deze eisen zijn opgenomen in het examenprogramma examinator en gebaseerd op EU en nationale regelgeving, waaronder:

 • EU Richtlijn 2007/59
 • EU Aanbeveling 2011/766
 • EU Besluit 2011/765
 • Besluit Spoorwegpersoneel
 • Spoorwegwet
 • Regeling Spoorwegpersoneel.

De erkenning van examinatoren door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat is gemandateerd aan VVRV, die de eisen heeft uitgewerkt in het examenprogramma en de vakbekwaamheidseisen daarin. 

opbouw bevoegdheid

Voor het aanvragen van een erkenning en voor het verlengen van een erkenning na 5 jaar, maakt VVRV gebruik van assessment centers en development centers.
Het development center is ter ondersteuning van en richtinggevend aan de verdere professionalisering van erkende examinatoren. Voor aspirant examinatoren is er het assessment center. Hieronder volgt een beknopte samenvatting van de opbouw van het assessment center. Voor een uitgebreide omschrijving verwijzen wij u naar het examenprogramma examinator.

 1. Indienen van webaanvraagformulier met bijlagen (zie voor aanmelden hieronder)
 2. Competentie zelftest. Na ontvangst van het aanvraagformulier en bijlagen en de vaststelling dat de kandidaat aan de basis-toelatingseisen voldoet, krijgt deze een aantal vragen van VVRV toegezonden om aan de hand daarvan voor zichzelf te kunnen bepalen in welke mate hij/zij over de vereiste 6 competenties beschikt en dat met praktijkvoorbeelden te onderbouwen.
 3. Intakegesprek. In het intakegesprek worden het  aanvraagformulier en de bijlage plus de competentie zelftest besproken. Ook zullen een aantal casussen worden gepresenteerd waarbij de kandidaat gevraagd zal worden de rol van examinator aan te nemen.
 4. Examinatortraining
 5. Theorie toetsen (verschilt per soort examinator)
 6. Mondeling examen
 7. Na een positief resultaat ontvangt de examinator het certificaat en kan hij/zij, na een aantal malen meelopen/inwerken, starten als examinator.  

toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de examens gelden voorwaarden. Deze kunt u vinden in het examenprogramma.

aanmelden voor examinator

Gebruik hiervoor het standaard aanvraagformulier op de website. Voor elk onderdeel van het examinator traject een nieuwe aanvraag indienen:

 1. Eerste stap:
  Kies bij bevoegdheid voor ‘examinator’, kies bij module voor de bevoegdheid waarin u examinator wilt worden en kies bij examenonderdeel voor ‘intakegesprek examinator’.
  Let op: voeg de verklaring examinator (zie onderaan deze pagina) plus een bewijs van MBO 4 / WEB 4 niveau bij en een CV met alle relevante opleidingen en werkervaring.
  Bij 'opleider' kunt u 'n.v.t.' invullen.

 2. Na het intake gesprek:
  kies bij bevoegdheid voor ‘examinator’, kies bij module voor de bevoegdheid waarin u examinator wilt worden en kies bij examenonderdeel voor ‘training examinator beoordelingsvaardigheden en beoordelingshouding’. Na deze aanmelding volgt de factuur.
  Bij 'opleider' kunt u 'n.v.t.' invullen.

 3. Na de training examinator:
  kies bij bevoegdheid voor ‘examinator’, kies bij module voor de bevoegdheid waarin u examinator wilt worden en kies bij examenonderdeel voor de theorie examens behorend bij de bevoegdheid waarin u gaat examineren.
  NB: examinatoren machinist bijlage V/VI en examinatoren veiligheidscommunicatie kunnen deze stap overslaan.
  Bij 'opleider' kunt u 'n.v.t.' invullen.

 4. Na het behalen van een voldoende resultaat voor alle theorie examens:
  kies bij bevoegdheid voor ‘examinator’, kies bij module voor de bevoegdheid waarin u examinator wilt worden en kies bij examenonderdeel voor ‘mondeling examen examinator’.
  Bij 'opleider' kunt u 'n.v.t.' invullen.

 5. Na behalen van een voldoende resultaat voor het mondeling examen ontvangt u een certificaat en wordt u opgenomen in het Register Examinatoren op de VVRV website.

beoordelinsformulier examinator

Onder andere voor de verlenging van de erkenning als examinator is een beoordeling van de examinatoren noodzakelijk. Voor de examinatoren machinist bijlage V VI -die examineren voor de Spoorwegondernemingen- is een beoordelingsformulier beschikbaar onderaan deze pagina, plus het bijbehorende overzicht van de competenties (competentiekaart). Voor de overige examinatoren laat VVRV de beoordeling uitvoeren door gecommitteerden, overigens met ongeveer hetzelfde formulier en minimaal éénmaal per jaar.