Corona maatregelen mondeling examen onderaan deze pagina

 

wettelijke basis

Aan examinatoren voor veiligheidsfuncties in het spoorvervoer worden eisen gesteld. Deze eisen zijn opgenomen in het examenprogramma examinator en gebaseerd op EU en nationale regelgeving, waaronder:

 • EU Richtlijn 2007/59
 • EU Aanbeveling 2011/766
 • EU Besluit 2011/765
 • Besluit Spoorwegpersoneel
 • Spoorwegwet
 • Regeling Spoorwegpersoneel.

De erkenning van examinatoren door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat is gemandateerd aan VVRV, die de eisen heeft uitgewerkt in het examenprogramma en de vakbekwaamheidseisen daarin. 

opbouw bevoegdheid

Voor het aanvragen van een erkenning en voor het verlengen van een erkenning na 5 jaar, maakt VVRV gebruik van assessment centers en development centers.
Het development center is ter ondersteuning van en richtinggevend aan de verdere professionalisering van erkende examinatoren. Voor aspirant examinatoren is er het assessment center. Hieronder volgt een beknopte samenvatting van de opbouw van het assessment center. Voor een uitgebreide omschrijving verwijzen wij u naar het examenprogramma examinator.

 1. Indienen van aanvraagformulier en CV
 2. Competentie zelftest. Na ontvangst van het aanvraagformulier en CV en de vaststelling dat de kandidaat aan de basis-toelatingseisen voldoet, krijgt deze een aantal vragen van VVRV toegezonden om aan de hand daarvan van zichzelf te kunnen bepalen in welke mate hij/zij over de vereiste 6 competenties beschikt en dat met praktijkvoorbeelden te onderbouwen.
 3. Selectiegesprek. In het selectiegesprek worden het  aanvraagformulier, CV en de competentie zelftest besproken. Ook zullen een aantal casussen worden gepresenteerd waarbij de kandidaat gevraagd zal worden de rol van examinator aan te nemen.
 4. Examinatortraining
 5. Theorie toetsen (verschilt per soort examinator)
 6. Mondeling examen
 7. Na een positief resultaat ontvangt de examinator het certificaat en kan hij/zij, na een aantal malen meelopen/inwerken, starten als examinator.  

toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de examens gelden voorwaarden. Deze kunt u vinden in het examenprogramma.