31-01-2022

Wijziging Examenreglement VVRV

De wijzigingen betreffen er twee:

 • Kandidaten voor het examen machinist bijlage IV vergunning dienen op grond van BSP 2011 artikel 7, derde lid een verklaring in te leveren van een ILT erkend opleidingsinstituut, waarin dat opleidingsinstituut verklaart dat de kandidaat daar is opgeleid. Deze verklaring dient bij de aanvraag voor het examen te worden aangeleverd (artikel 5, nieuw lid 3).

  toelichting:
  Tot nu toe controleerde VVRV niet of een kandidaat werkelijk was opgeleid bij één van de door ILenT erkende opleidingsbedrijven. Naar aanleiding van een vraag van de Inspectie hieromtrent heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat VVRV verzocht hier wel op te controleren.

  De verklaring kan meegestuurd worden als bijlage bij het aanvraagformulier (uploaden) vanaf 15 februari 2022. Vanaf dat moment zal deze voorwaarde in werking treden, alléén voor de examens machinist bijlage IV vergunning..

 • Het is vanaf vandaag (1 februari 2022) niet meer noodzakelijk om een opleidingsplan en een verklaring van de werkgever en opleider in te dienen, indien een kandidaat een derde examenkans wil benutten. Ook de wachttijden tussen de examens zijn niet langer van toepassing (artikel 14, lid 3 en 4).

  toelichting:
  Of een kandidaat voor een derde examenkans wordt opgeleid, hoe en hoeveel tijd daarvoor nodig is, valt onder de verantwoordelijkheid van die kandidaat en werkgever of opleider.
  VVRV adviseert om goed voorbereid en opgeleid een examen in te gaan, omdat dat de kans op succes aanzienlijk vergroot.

Zie voor het aangepaste examenreglement https://vvrv.nl/uploads/files/page/proc-exreg-20220113-examenreglement-vvrv-2022-versie-7.pdf

Terug naar het overzicht