12-07-2022

Naar aanleiding van signalen vanuit de spoorsector, over de voor elk examen machinist bijlage IV verplicht opnieuw op te maken verklaring, dat de kandidaat is opgeleid aan een ILT erkend opleidingsinstituut, hebben we onderzocht of we dat kunnen vereenvoudigen. 

De uitkomst van overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport is dat voortaan nog slechts éénmaal per kandidaat een verklaring hoeft te worden meegestuurd bij het aanvraagformulier. 

Alleen bij de aanvraag voor het eerste examen Theorie deel 1 machinist bijlage IV vergunning, dient de verklaring opleiding bij een ILT erkend opleidingsinstituut te worden aangeleverd. 

Deze verklaring volstaat dan voor de rest van het examen traject: de andere modules (theorie deel 2, veiligheidscommunicatie, simulatie) en voor de herkansingen die voor de kandidaat worden aangevraagd. Dat geldt vanaf 12 juli 2022 voor alle aanvragen. De volgende regels zijn van belang:

  • de verklaring wordt door VVRV opgeslagen in de kandidaatsmap, conform verwerkingenregister AVG en privacy reglement;
  • vanuit de AVG is het niet toegestaan om persoonsgegevens van de ene persoon op te slaan bij andere personen;
  • daarom is het niet mogelijk meerdere kandidaten via één brief van een verklaring te voorzien, omdat VVRV die brief dan bij alle personen zou moeten opslaan;
  • de verklaring moet de exacte kandidaatsgegevens zoals vermeld op het ID bewijs en de examen aanvraag bevatten: alle voornamen, achternaam, geboorteplaats en geboortedatum. Daarnaast ook een dagtekening en een handtekening van een bevoegd persoon van het ILT erkende opleidingsbedrijf;
  • de verklaring meteen uploaden bij de aanvraag van het examen;
  • de aanvrager van het examen levert de verklaring van het ILT erkende opleidingsbedrijf aan;
  • de aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de verklaring binnen is.
  • bij twijfels over authenticiteit van de verklaring neemt VVRV contact op met het opleidingsbedrijf om e.a.a. te verifiëren.
  • het geldt alléén voor examens voor kandidaten machinist bijlage IV.

ILT erkende opleidingsinstituten vindt u hier www.ilent.nl/onderwerpen/spoorwegpersoneel/opleidingsinstituten 

Terug naar het overzicht