Privacywetgeving


Door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn een aantal privacyregels aangescherpt, in het belang van de bescherming van de persoonsgegevens van iedereen die bij VVRV is geregistreerd. VVRV heeft haar privacyreglement aangepast op de AVG en ook haar procedures waar nodig aangepast. Onderaan deze pagina is het geldende privacyreglement (versie 2.3) te vinden.

 

Recht op inzage in de eigen persoonsgegevens

Iedereen wiens gegevens door VVRV worden verwerkt heeft het recht deze in te zien.

Om te voorkomen dat derden ongeoorloofd deze gegevens kunnen inzien, vraagt VVRV sinds 1 september 2018 bij een verzoek om informatie over de verwerkte gegevens van een betrokkene, altijd toestemming van de betrokkene zelf. Bij het geven van die toestemming moet VVRV de identiteit van betrokkene kunnen verifiëren en vaststellen.

Vooralsnog kan dat alleen met zekerheid worden vastgesteld als betrokkene zelf met een geldig legitimatiebewijs naar het VVRV kantoor in Zoetermeer komt om toestemming te geven. We realiseren ons dat dit reistijd voor betrokkenen kan betekenen.  Anderzijds is het juist in het belang van betrokkene zelf dat VVRV hierin geen fouten maakt, en onbevoegden geen inzage in de persoonsgegevens geeft.

VVRV website

Deze website maakt gebruik van Google Analytics en heeft alleen functionele cookies. Om dat te borgen is een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten, worden de IP adressen gemaskeerd en worden er geen data doorgestuurd voor aanvullende Google diensten. Daarmee voldoet VVRV aan de eisen van de AVG voor wat betreft de website. Het anonimiseren is gedaan met behulp van de volgende handleiding:  https://imu.nl/google-analytics/analytics-anonimiseren-voor-avg/