Profiel Machinist tot en met 31-03-2019
 
Module Vergunning € 200,-
Module Algemeen € 200,-
Module Machinist Reizigers Beperkt Bevoegd (BB) en Volledig Bevoegd (VB) (incl. praktijkexamen) € 200,-
Module Machinist Goederen Beperkt Bevoegd (BB) en Volledig Bevoegd (VB) (incl praktijkexamen)

€ 200,-
Module Veiligheidscommunicatie  € 400,-
   
Profiel Machinist ERTMS tot en met 31-03-2019
 
Module Basis Theorie € 200,-
Module Basis Simulatie € 400,-
Module Dual Signalling Theorie € 200,-
Module Dual Signalling Simulatie € 400,-
Module HSL-Zuid Theorie € 200,-
Module HSL-Zuid Simulatie € 400,-
Module Betuweroute A15 tracé Theorie € 100,-
Module Betuweroute A15 tracé Simulatie € 200,-
Module Betuweroute Havenspoorlijn Theorie € 100,-
Module Betuweroute Havenspoorlijn Simulatie

€ 200,-

   
Profiel Machinist (vanaf 01-04-2019)
 
module: Bijlage IV RL 2007/59 - Vergunning theorie deel 1

€ 200,-

module: Bijlage IV RL 2007/59 - Vergunning theorie deel 2

€ 200,-

module: Bijlage IV RL 2007/59 - Vergunning simulatie

€ 400,-

module: Bijlage IV RL 2007/59 - Vergunning veiligheidscommunicatie

€ 400,-

 

 

Profiel Rangeerder  
Module Algemene vakkennis € 200,-
Module Samenstellen en begeleiden van treinen € 200,-
Module Veiligheidscommunicatie € 400,-
Module Praktijksimulatie € 679,-
   
Profiel Wagencontroleur  
Module Basisbekwaamheden € 200,-
Module Vervoer Gevaarlijke Stoffen  € 200,-
Module Veiligheidscommunicatie  € 400,-
Module Praktijksimulatie  € 679,-
   
Profiel Treindienstleider  
Module Treindienstleider Minimaal Bevoegd (MB) € 500,-
Module Praktijksimulatie Minimaal Bevoegd (MB) € 400,-
Module Treindienstleider Volledig Bevoegd (VB) € 500,-
Module Praktijksimulatie (Minimaal Bevoegd/Volledig Bevoegd) € 400,-
Module Veiligheidscommunicatie € 400,-
   
Examinator  
Initieel examen: Assesment Center € 1.000,-
Jaarlijkse Professionalisering / jaarlijkse opname in register € 500,-
   
Taalexamen € 500,-
Inzage van examen € 50,-
Aangepast examen ivm functiebeperking € 100,- toeslag per examen
Duplicaat certificaat

€ 50,-

Genoemde bedragen zijn exclusief het wettelijk geldend BTW-tarief.