Corona maatregelen voor machinisten examen onderaan deze pagina

 

wettelijke basis

Het examen is gebaseerd op de Europese wet- en regelgeving, en de vertaling daarvan naar Nederlandse wetgeving, met name Richtlijn 2007/59/EG en de wijzigingen daarop 2014/82 en 2016/882, de Spoorwegwet, het Besluit spoorwegpersoneel en de (ministeriële) Regeling spoorwegpersoneel. Zie verder het examenprogramma machinist bijlage IV - vergunning,  dat op 1 april 2019 van kracht is geworden; onderaan deze pagina te openen. De te toetsen vakbekwaamheidseisen staan verwoord in het examenprogramma.  

In de web pagina 'vakkennis' (zie menu bovenaan) vindt u de vakkennis machinist. Daarin staan alle onderwerpen waarover vragen kunnen worden gesteld in het examen. U kunt de clusters downloaden.

 

opbouw bevoegdheid

Het examen machinist bijlage IV - vergunning bestaat uit een theoriedeel en een simulatiedeel.

naam module soort examen aantal vragen tijdsduur
bijlage IV-vergunning theorie deel 1 theorie examen 80 90 minuten
bijlage IV-vergunning theorie deel 2 theorie examen 80 90 minuten
bijlage IV - vergunning simulatie simulatie examen -

30 min gewenning rit

90 minuten examen ritten

bijlage IV- vergunning veiligheidscommunicatie  simulatie examen  - 30 minutenHet theorie-examen deel 1 betreft vakbekwaamheidseisen 1 t/m 3, vragen over treinbeveiliging gaan over ATB/seinstelsel '54. Het theorie-examen deel 2 betreft vakbekwaamheidseisen 4 t/m 7, vragen over treinbeveiliging gaan over ERTMS en ATB.

Het simulatie-examen bestaat een rit in de simulator, waarin zowel trajecten onder ATB/seinstelsel '54 als trajecten onder ERTMS voorkomen. 

Het examen veiligheidscommunicatie maakt eveneens deel uit van het examen machinist Vergunning bijlage IV.

Het is mogelijk om meerdere examens op één dag te doen.

Theorie-examen

Kennis en inzicht, nodig om verbanden te leggen, taken uit te voeren en problemen op te lossen, worden getoetst in een theorie-examen op de computer door middel van bijvoorbeeld meerkeuzevragen, meer antwoordvragen en invulvragen.

Bij het examen mogen een rekenmachine en zakkaartje worden gebruikt.

Het examen bestaat uit twee delen. Beide delen moeten met een voldoende worden afgerond. Elke goed beantwoorde vraag levert 1 punt op. De cesuur voldoende/onvoldoende ligt op 80%. 

Simulatie-examen

De toepassing van de verworven kennis en inzichten wordt beoordeeld in de gesimuleerde praktijk. De scenario’s zijn gebaseerd op algemeen voorkomende situaties uit de werkelijke praktijk en maken het mogelijk toepassingsvaardigheden te laten zien in normale en afwijkende omstandigheden.

Het examen bestaat uit een rit waarin zowel ATB/seinstelsel ‘54 als ERTMS level 1 en level 2 voorkomen; voorlopig is de rit gesplitst in 2 deel ritten: één onder ATB en één onder ERTMS. In beide ritten moeten alle (veiligheids)kritische punten en 80% van het totaal met een voldoende worden beoordeeld. Bij een onvoldoende dienen beide ritten overgedaan te worden. Het simulatie-examen duurt twee uur, inclusief een half uur gewenning met behulp van een gewenningsscenario. Ter voorbereiding op het examen is ook een instructiefilm beschikbaar. Zie de link verderop.

toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de examens gelden voorwaarden; deze zijn te vinden in het examenprogramma op pagina 9, zie onderaan deze pagina. 

instructiefilm VVRV simulator

In onderstaande instructiefilm leggen we de werking van de simulator uit. De kandidaat krijgt voor het simulatie examen nog 30 minuten de tijd om te wennen aan de simulator en de bediening uit te proberen.

examens ATB en ERTMS beschikbaar voor machinisten met een EU vergunning

Voor machinisten die al over een EU vergunning beschikken, bijvoorbeeld doordat zij die in een andere lidstaat hebben verkregen en in Nederland willen gaan werken, kan het interessant zijn om vast te (laten) stellen wat het vakebekwaamheidsniveau van betrokkene is op de typisch Nederlandse sein- en treinbeheersing systemen: ATB cq seinstelsel '54 en ERTMS basis en diverse varianten.
Of om te toetsen of zij de veiligheidscommunicatie voldoende beheersen.

Vanaf 1 april 2019 biedt VVRV de mogelijkheid om machinisten hierop te toetsen; dit is geen verplichting voor de Spoorwegondernemingen, maar een mogelijkheid. Onderstaande examens zijn mogelijk:

examen onderdeel     prijs
ATB / seinstelsel '54 theorie     € 200
ATB / seinstelsel '54 simulatie     € 200
ERTMS basis theorie     € 200
ERTMS basis simulatie     € 200
Veiligheidscommunicatie     € 400


Heeft u belangstelling om één van deze examens af te nemen, neem dan contact op met VVRV.