wettelijke basis

Het examen is gebaseerd op de Europese wet- en regelgeving, en de vertaling daarvan naar Nederlandse wetgeving, met name Richtlijn 2007/59/EG, de Spoorwegwet, het Besluit spoorwegpersoneel 2011 (BSP 2011) en de (ministeriële) Regeling spoorwegpersoneel 2011.

De te toetsen vakbekwaamheidseisen staan verwoord in het Examenprogramma. Deze is onderaan deze pagina te openen. Hier staat tevens het overzicht van seinen die de aspirant-machinist moet kennen. 

In de Vakkennis machinist vindt u de onderwerpen waarover vragen kunnen worden gesteld in het examen. Ga naar de pagina Kennispunt en vervolgens naar Vakkennis; u kunt daar de clusters downloaden.

Let op: per 1 april 2019 wijzigt het examenprogramma machinist en daarmee ook de vakkennis. De vernieuwde vakkennis is te vinden onder Kennispunt, Vakkennis. Zie onderaan deze pagina het vernieuwde examenprogramma.

opbouw bevoegdheid

Naam module Soort examen Aantal theorie vragen (+/-) Tijdsduur van het examen
Vergunning Theorie  30 45 minuten
Algemeen Theorie  50 60 minuten
Reizigers Theorie + Praktijk  25 45 minuten theorie, halve dag praktijk
Goederen Theorie + Praktijk  30 45 minuten theorie, halve dag praktijk
Veiligheidscommunicatie Praktijk (simulatie)   30 minuten

 Het is mogelijk om meerdere modules op één dag te doen.

Theorie-examen

Kennis en inzicht worden getoetst in een theorie-examen op de computer door middel van bijvoorbeeld meerkeuze vragen, meer antwoordvragen en invulvragen. Het examen is gericht op het kennen van de regelgeving en procedures, het inzicht in de processen en de keten waarin de kandidaat werkt en het weten hoe te handelen.

Informatie over de inrichting en het verloop van het theorie-examen vindt u in het menu onder Algemene Informatie.

Praktijkexamen

In het praktijkexamen moeten situaties voorkomen die een goede afrondende beoordeling mogelijk maken. Het praktijkexamen omvat het rijden op een baanvak waarvoor de kandidaat al wegbekendheid heeft en op materieel waarvoor de kandidaat al materieelbekendheid heeft en in een dienstuitvoering die qua complexiteit overeenkomt met zijn toekomstige taak.

toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de examens gelden voorwaarden.  Deze kunt u vinden in het Examenprogramma. Onderaan deze pagina vindt u tevens een toelichting op de voorwaarden voor kandidaat-machinisten.
Het praktijkexamen moet uiterlijk binnen een jaar na slagen voor het theoriedeel zijn afgenomen. Als dat niet mogelijk is moet het theorie-examen Reizigers of Goederen opnieuw worden afgelegd.