wettelijke basis

Het examen is gebaseerd op de Europese wet- en regelgeving, en de vertaling daarvan naar Nederlandse wetgeving, met name Richtlijn 2007/59/EG en de wijzigingen daarop 2014/82 en 2016/882, de Spoorwegwet, het Besluit spoorwegpersoneel en de (ministeriële) Regeling spoorwegpersoneel. Zie verder het examenprogramma machinist bijlage IV - vergunning,  dat op 1 april 2019 van kracht is geworden; onderaan deze pagina te openen. Hier staat tevens het overzicht van seinen die de aspirant-machinist moet kennen. De te toetsen vakbekwaamheidseisen staan verwoord in het examenprogramma.  

In de vakkennis machinist vindt u de onderwerpen waarover vragen kunnen worden gesteld in het examen. Ga naar de pagina kennispunt en vervolgens naar vakkennis; u kunt daar de clusters downloaden.

Aspirant machinisten die alle modules theorie van het 'oude' examen machinist reizigers of goederen vóór 1 april (of herkansing voor 1 mei 2019) hebben behaald, doen nog het 'oude' VVRV praktijkexamen. Dat dient binnen één jaar na het behalen van de laatste theorie module te zijn afgerond.

opbouw bevoegdheid

Het examen machinist bijlage IV - vergunning bestaat uit een theoriedeel en een simulatiedeel. Het theorie-examen deel 1 betreft vakbekwaamheidseisen 1 t/m 3, vragen over treinbeveiliging gaan over ATB/seinstelsel '54. Het theorie-examen deel 2 betreft vakbekwaamheidseisen 4 t/m 7, vragen over treinbeveiling gaan over ERTMS en ATB.

Het simulatie-examen bestaat een rit in de simulator, waarin zowel trajecten onder ATB/seinstelsel '54 als trajecten onder ERTMS voorkomen. 

Het examen veiligheidscommunicatie maakt eveneens deel uit van het examen machinist Vergunning bijlage IV.

Het is mogelijk om meerdere examens op één dag te doen.

Theorie-examen

Kennis en inzicht, nodig om verbanden te leggen, taken uit te voeren en problemen op te lossen, worden getoetst in een theorie-examen op de computer door middel van bijvoorbeeld meerkeuzevragen, meer antwoordvragen en invulvragen. Bij het examen mogen een rekenmachine en zakkaartje worden gebruikt. Gezien de omvang van het examen, is het opgesplitst in twee delen van elk 80 vragen. Voor elk deel krijgt de kandidaat 90 minuten de tijd. Beide delen moeten met een voldoende worden afgerond. Indien een onvoldoende voor een deelmodule wordt behaald hoeft alleen die deelmodule overgedaan te worden.

Simulatie-examen

De toepassing van de verworven kennis en inzichten wordt beoordeeld in de gesimuleerde praktijk. De scenario’s zijn gebaseerd op algemeen voorkomende situaties uit de werkelijke praktijk en maken het mogelijk toepassingsvaardigheden te laten zien in normale en afwijkende omstandigheden. Het examen bestaat uit een rit waarin zowel ATB/seinstelsel ‘54 als ERTMS level 1 en level 2 voorkomen; voorlopig is de rit gesplitst in 2 deel ritten: één onder ATB en één onder ERTMS. In beide ritten moeten alle (veiligheids)kritische punten en 80% van het totaal met een voldoende worden beoordeeld. Bij een onvoldoende dienen beide ritten overgedaan te worden. Het simulatie-examen duurt twee uur, inclusief een half uur gewenning met behulp van een gewenningsscenario. Ter voorbereiding op het examen is ook een instructiefilm beschikbaar. Zie de link verderop.

toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de examens gelden voorwaarden. Onderaan deze pagina vindt u een toelichting op de voorwaarden voor kandidaat-machinisten. 

instructiefilm VVRV simulator

In onderstaande instructiefilm leggen we de werking van de simulator uit. De kandidaat krijgt voor het simulatie examen nog 30 minuten de tijd om te wennen aan de simulator en de bediening uit te proberen.