wettelijke basis

Het examen is gebaseerd op onder meer de Europese wet- en regelgeving en de  vertaling daarvan naar Nederlandse wetgeving, met name de TSI OPE en Richtlijn 2007/59/EG en wijzigingen daarop, de Spoorwegwet, het Besluit en Regeling spoorwegpersoneel en de Regeling spoorverkeer.  Daarnaast ook de Operationele Regels ERTMS Nederland, De te toetsen vakbekwaamheidseisen staan verwoord in het examenprogramma, zie bijlage onderaan deze pagina.

In de web pagina 'vakkennis' (zie menu bovenaan) vindt u de vakkennis machinist. Daarin staan alle onderwerpen waarover vragen kunnen worden gesteld in het examen. U kunt de clusters downloaden.

Per 1 september 2023 is het examen gewijzigd als gevolg van aanpassingen in de Regeling Spoorverkeer, de Operationele Regels ERTMS en de Regeling communicatieprocedures en het Boek van Europese en nationale instructies. 

opbouw bevoegdheid

Het examen machinist bijlage IV - vergunning bestaat uit een theoriedeel en een simulatiedeel.

naam module soort examen aantal vragen tijdsduur
bijlage IV-vergunning theorie deel 1 theorie examen 80 90 minuten
bijlage IV-vergunning theorie deel 2 theorie examen 80 90 minuten
bijlage IV - vergunning simulatie simulatie examen -

90 minuten 

bijlage IV- vergunning veiligheidscommunicatie  simulatie examen  - 30 minuten


Het theorie-examen deel 1 betreft vakbekwaamheidseisen 1 t/m 3, vragen over treinbeveiliging gaan over ATB/seinstelsel '54. Het theorie-examen deel 2 betreft vakbekwaamheidseisen 4 t/m 7, vragen over treinbeveiliging gaan over ERTMS en ATB.

Het simulatie-examen bestaat een rit in de simulator, waarin zowel trajecten onder ATB/seinstelsel '54 als trajecten onder ERTMS voorkomen. 

Het examen veiligheidscommunicatie maakt deel uit van het examen machinist bijlage IV - Vergunning.

Het is mogelijk om meerdere examens op één dag te doen.


Theorie-examen

Kennis en inzicht, nodig om verbanden te leggen, taken uit te voeren en problemen op te lossen, worden getoetst in een theorie-examen op de computer door middel van bijvoorbeeld meerkeuzevragen, meer antwoordvragen en invulvragen.

Bij het examen mogen een rekenmachine en zakkaartje worden gebruikt.

Het examen bestaat uit twee delen. Beide delen moeten met een voldoende worden afgerond. Elke goed beantwoorde vraag levert 1 punt op. U moet 80% goed beantwoorden voor een voldoende.


Simulatie-examen

De toepassing van de verworven kennis en inzichten wordt beoordeeld in de gesimuleerde praktijk. De scenario’s zijn gebaseerd op algemeen voorkomende situaties uit de werkelijke praktijk en maken het mogelijk toepassingsvaardigheden te laten zien in normale en afwijkende omstandigheden.

Het examen bestaat uit een rit waarin zowel ATB/seinstelsel ‘54 als ERTMS level 1 en level 2 voorkomen; voorlopig is de rit gesplitst in 2 deel ritten: één onder ATB en één onder ERTMS. In beide ritten moeten alle (veiligheids)kritische punten en 80% van het totaal met een voldoende worden beoordeeld. Bij een onvoldoende dienen beide ritten overgedaan te worden. Het simulatie-examen duurt twee uur. Een gewenningsrit is mogelijk. Ter voorbereiding op het examen is ook een instructiefilm beschikbaar. Zie de link verderop.  

toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de examens gelden voorwaarden; deze zijn te vinden in het examenprogramma op pagina 9, zie onderaan deze pagina. LET OP: bij de aanvraag voor het theorie examen machinist bijlage IV deel 1 moet een verlaring worden aangeleverd van een ILenT erkend opleidingsbedrijf, waarin is opgenomen dat de kandidaat bij dat ILenT erkende opleidingsbedrijf is opgeleid. Deze verklaring volstaat dan voor de rest van het examen traject: de andere modules (theorie deel 2, veiligheidscommunicatie, simulatie) en voor de herkansingen die voor de kandidaat worden aangevraagd. De volgende regels zijn van belang:

  • de verklaring wordt door VVRV opgeslagen in de kandidaatsmap, conform verwerkingenregister AVG en privacy reglement;
  • vanuit de AVG is het niet toegestaan om persoonsgegevens van de ene persoon op te slaan bij andere personen;
  • daarom is het niet mogelijk meerdere kandidaten via één brief van een verklaring te voorzien, omdat VVRV die brief dan bij alle personen zou moeten opslaan;
  • de verklaring moet de exacte kandidaatsgegevens zoals vermeld op het ID bewijs en de examen aanvraag bevatten: alle voornamen, achternaam, geboorteplaats en geboortedatum. Daarnaast ook een dagtekening en een handtekening van een bevoegd persoon;
  • de verklaring meteen uploaden bij de aanvraag van het examen;
  • de aanvrager van net examen levert de verklaring;
  • de aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de verklaring binnen is.
  • bij twijfels over authenticiteit van de verklaring neemt VVRV contact op met het opleidingsbedrijf om e.a.a. te verifiëren.
  • het geldt alléén voor examens voor kandidaten machinist bijlage IV.

ILT erkende opleidingsinstituten vind u hier www.ilent.nl/onderwerpen/spoorwegpersoneel/opleidingsinstituten  

instructiefilm VVRV simulator

Vanaf 1 september 2023 worden de VVRV simulatie examens afgenomen met een simulator die eenvoudiger bediening heeft dan voorheen, gebaseerd op de SLT (sprinter) met één bedieningshendel voor rijden en remmen. Via onderstaande link kan de kandidaat een instructiefilm bekijken over de werking van de simulator. De kandidaat krijgt voor het simulatie examen nog de tijd om te wennen aan de simulator.

https://vimeo.com/860897632?share=copy

 

benieuwd hoe het er bij een examen aan toe gaat ?

We hebben van het theorie examen, het examen veiligheidscommunicatie en het simulatie examen machinist korte video films gemaakt, zie de links hieronder. Deze geven len goed beeld van wat u kunt verwachten. In de loop van de tijd kunnen wel kleine aanpassingen aan de examens plaatsvinden, waardoor deze op details kunnen afwijken van de films.

U kunt de informatie over de inrichting en het verloop van het theorie-examen en het praktijk- of simulatie examen ook nog nalezen via de bijlagen hieronder.
 

examens ATB en ERTMS beschikbaar voor machinisten met een EU vergunning

Voor machinisten die al over een EU vergunning beschikken, bijvoorbeeld doordat zij die in een andere lidstaat hebben verkregen en in Nederland willen gaan werken, kan het interessant zijn om vast te (laten) stellen wat het vakebekwaamheidsniveau van betrokkene is op de typisch Nederlandse sein- en treinbeheersing systemen: ATB cq seinstelsel '54 en ERTMS basis en diverse varianten.
Of om te toetsen of zij de veiligheidscommunicatie voldoende beheersen.

VRV biedt de mogelijkheid om machinisten hierop te toetsen; dit is geen verplichting voor de Spoorwegondernemingen, maar een mogelijkheid. Onderstaande examens zijn mogelijk:

examen onderdeel     prijs
ATB / seinstelsel '54 theorie     € 200
ATB / seinstelsel '54 simulatie     € 200
ERTMS basis theorie     € 200
ERTMS basis simulatie     € 200
Veiligheidscommunicatie     € 400


Heeft u belangstelling om één van deze examens af te nemen, neem dan contact op met VVRV.