De vakkennis is per 1 april 2019 vernieuwd als gevolg van de aanpassingen in het examenprogramma Machinist conform bijlage IV-Vergunning (machinistenrichtlijn). De clusters vormen het bronmateriaal voor het examen. Let op: de teksten vragen nog een didactische bewerking door de opleidingsbedrijven.

Het examenprogramma is te vinden in het menu Examens onder de kop Machinisten.

Doorlopend worden clusters aangepast op grond van opmerkingen en suggesties vanuit de branche, waarvoor dank. In het wijzigingsdocument zijn de inhoudelijke/tekstuele aanpassingen opgenomen.