Het examen voor veiligheidscommunicatie is met name gebaseerd op de volgende brondocumenten.

  • Regeling communicatieprocedures; methode voor de communicatie van veiligheidsberichten
  • Formulierenboek 
  • TSI OPE aanhangsel C, methode voor de communicatie van veiligheidsberichten

De eerste twee documenten worden uitgegeven en beheerd door ProRail Verkeersleiding. De TSI is een Europees document en vormt de basis voor de Regeling communicatieprocedures van ProRail. In de opleidingen voor de vier veiligheidsfuncties machinist, rangeerder, treindienstleider en wagencontroleur, verzorgd door erkende opleidingsbedrijven, worden deze documenten didactisch bewerkt en worden kandidaten voorbereid op het examen.

Zie verder in het menu onder Examens, veiligheidscommunicatie.