Op deze pagina treft u informatie aan over een deel van de mensen die bij VVRV betrokken zijn: 

  • bestuur
  • medewerkers
  • College van Deskudigen