23-02-2021

Vorige week heeft ERA vier guides gepubliceerd:

Veiligheid

Voor het aanvragen van een veiligheidscertificaat is er een guide voor aanvragers en een voor autoriteiten. Deze guides staan op de pagina bij de regelgeving 2018/762  https://vvrv.nl/kennispunt/298/2018-762-geconsolideerde-tekst-vaststelling-van-gemeenschappelijke-veiligheidsmethoden-inzake-de-eisen-voor-veiligheidsbeheersystemen/?searchword=2018/762

Interoperabiliteit

Voor de TSIs WAG en Loc&Pas zijn nieuwe guides gepubliceerd voorlopig zijn er alleen EN-versies beschikbaar. Ook deze guides staan bij de desbetreffende TSIs (EN-versie) vermeld.
https://vvrv.nl/kennispunt/522/2013-321-tsi-wag-consolidated-version-last-time-changed-by-2020-387
https://vvrv.nl/kennispunt/524/1302-2014-consolidated-version-tsi-l-p-changed-by-2020-387

termijnen van geldigheid

Op maandag 22 februari heeft de Europese Commissie een verordening gepubliceerd waarmee opnieuw de termijnen voor geldigheid van vergunningen en certificaten met 10 maanden verlengd kunnen worden. Deze verlenging komt bovenop de al eerder in 2020/698 vastgestelde verlenging
Als de (verlengde) termijn afloopt tussen 1 september 2020 en 30 juni 2021, kan de termijn met 10 maanden verlengd worden.
Deze verordening is niet alleen van toepassing op spoorwegen, maar op allerlei vormen van transport. Het betreft verordening 2021/267 van 16.06.2021 https://vvrv.nl/kennispunt/594/2021-267-verordening-van-16-februari-2021-tot-vaststelling-van-specifieke-en-tijdelijke-maatregelen-naar-aanleiding-van-het-voortduren-van-de-covid-19-crisis-in-verband-met-de-vernieuwing-of-verlenging-van-bepaalde-certificaten-getuigschriften-en-vergunningen-het-uitstel-van-bepaalde-periodieke-controles-en-periodieke-opleidingen-op-bepaalde-gebieden-van-de-vervoerswetgeving-en-de-verlenging-van-bepaalde-in-verordening-eu-2020-698-bedoelde-perioden-voor-de-eer-relevante-tekst/?searchword=2021/267

Spoorwegregelgeving is terug te vinden in:

art 9: Verlenging van veiligheidscertificaten en veiligheidsvergunningen op basis van de veiligheidsrichtlijn 2016/798

art 10: idem, maar dan welke zijn verleend op basis van veiligheidsrichtlijn 2004/49

art 11: machinistenvergunningen verleend op basis van Richtlijn 2007/59. De verlengde termijn geldt ook voor de periodieke controles.

art 12: Vergunningen voor spoorwegondernemingen, verleend op basis van de SERA richtlijn 2012/34. Voor de beoordeling krijgt de overheid 7 maanden extra de tijd, bovenop de beoordelingstermijn van 3 maanden.

Terug naar het overzicht