12-11-2020

VVRV merkt dat er steeds meer kandidaten komen die zich niet aan de wettelijke regels ivm de Corona pandemie houden en die zich niet aan de regels van Crown Business Center houden. En soms ook niet aan de algemene Corona regels. Daarom een extra aanscherping van de regels.

Ook op straat voor het VVRV kantoor dienen kandidaten 1,5 meter afstand te houden en niet in een groep voor de ingang samen te scholen. Vanzelfsprekend ook binnen het gebouw de mondkapjes correct dragen, 1,5 meter afstand houden en maximaal 2 personen in de lift.  

Alle kandidaten krijgen bij de uitnodiging een protocol en verklaring toegestuurd. Dit protocol dient de kandidaat te lezen en er naar te handelen. Kandidaat dient dit protocol bij zich te hebben als bewijs van kennisneming van het protocol. 
Daarnaast dient de daarin opgenomen verklaring vooraf gelezen en ondertekend te worden; deze wordt vóór het examen bij de toezichthouder ingeleverd. Na de start van het examen worden geen kandidaten meer toegelaten, dit in afwijking van het examenreglement,  in verband met Corona maatregelen.

Kandidaten die zich niet aan deze regels houden kunnen geen examen afleggen; hierop zullen geen uitzonderingen worden gemaakt.

Terug naar het overzicht