wettelijke basis

ProRail is verantwoordelijk voor het op een veilige manier zo maximaal mogelijk benutten van het spoorwegnet in Nederland. Met een groot aantal vervoerders en een complexe dienstregeling op relatief beperkte infrastructuur, is een goede planning cruciaal.

Het examenprogramma dienstregelingsplanner gaat uit van startende dienstregelingsplanners werkzaam bij ProRail of vervoerders die de stap maken naar junior dienstregelingsplanner en bevat de eisen die ProRail heeft opgesteld voor de junior-dienstregelingsplanner,

De te toetsen vakbekwaamheidseisen staan verwoord in het Examenprogramma. Dit programma is in ontwikkeling.

opbouw bevoegdheid

Het examen bestaat uit een theorie-examen en een praktijkexamen. Deze zijn in ontwikkeling.

Naam module Soort examen Aantal theorie-vragen (+/-) Tijdsduur van het examen Tijdsduur van het simulatie/praktijkexamen
Basiskennis dienstregeling plannen theorie-examen 60    
Plannen in Donna praktijkexamen      

 

 

 

 

 

 

Theorie-examen

Kennis en inzicht worden getoetst in een theorie-examen op de computer door middel van meerkeuze vragen, meer antwoordvragen, aanwijsvragen en invulvragen. Het examen is gericht op het kennen van de regelgeving en procedures, het inzicht in de processen en de keten waarin de kandidaat werkt en het weten hoe te handelen in Donna.

Praktijkexamen

Het praktijkexamen wordt afgenomen in de vorm van simulaties. De scenario's komen qua complexiteit overeen met de toekomstige taak.

toelatingsvoorwaarden

Nader te bepalen. 

Het praktijkexamen moet uiterlijk binnen een jaar na slagen zijn afgenomen. Als dat niet mogelijk is moet het theorie-examen opnieuw worden afgelegd.