wettelijke basis

ProRail is verantwoordelijk voor het op een veilige manier zo maximaal mogelijk benutten van het spoorwegnet in Nederland. Met een groot aantal vervoerders en een complexe dienstregeling op relatief beperkte infrastructuur, is een goede planning cruciaal.  Het examenprogramma junior dienstregelingsplanner gaat uit van startende dienstregelingsplanners werkzaam bij ProRail of vervoerders die de stap maken naar junior dienstregelingsplanner en bevat de eisen die ProRail heeft opgesteld voor de junior dienstregelingsplanner. De te toetsen vakbekwaamheidseisen staan verwoord in het Examenprogramma. 

opbouw bevoegdheid

Het examen bestaat uit een theorie-examen en een praktijkexamen. 

naam module  soort examen aantal theorievragen (+/-)   duur van het examen
 Basiskennis dienstregeling plannen  theorie-examen  60  75 minuten
 Plannen in Donna  praktijkexamen    1,5-2 uur

 

Theorie-examen

Kennis en inzicht worden getoetst in een theorie-examen op de computer door middel van bijvoorbeeld meerkeuze vragen, meer antwoordvragen, aanwijsvragen en invulvragen. Elke goed beantwoorde vraag levert 1 punt op.

Het examen is gericht op het kennen van de regelgeving en procedures, het inzicht in de processen en de keten waarin de kandidaat werkt en het weten hoe te handelen in Donna. I

Praktijkexamen

Het praktijkexamen wordt afgenomen in de vorm van opdrachten in een gesimuleerde werkomgeving. De scenario's komen qua complexiteit overeen met de toekomstige taak.

toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot het examenprogramma gelden de volgende voorwaarden: de kandidaat wordt door zijn werkgever geschikt geacht voor het uitvoeren van de functie; functioneert minimaal op MBO-4 niveau; beheerst de Nederlandse taal op minimaal niveau 3 van de TSI.
Het praktijkexamen moet uiterlijk binnen een jaar na slagen zijn afgenomen. Als dat niet mogelijk is moet het theorie-examen opnieuw worden afgelegd.

benieuwd hoe het er bij een examen aan toe gaat ?

We hebben van het theorie examen een korte video film gemaakt, zie de link hieronder Deze geeft een oed beeld van wat u kunt verwachten.

theorie examen: https://vimeo.com/855692902/3d83b860cc