01-12-2020

Privacyreglement aangepast 

Het Privacy reglement van VVRV is aangepast op een aantal punten. Zo is een directe koppeling aangebracht tussen gegevens verwerkingen en de rechtsgronden waarop die zijn gebaseerd en zijn de bewaartermijnen van gegevens aangepast (bijlage 1).

Verder is een extra verwerking toegevoegd, voor de personen die zich hebben opgegeven voor de mail over nieuwe publicaties in het Kennispunt Regelgeving Spoorwegen. 

Tot slot is de verhuizing van VVRV naar Zoetermeer verwerkt.

Het nieuwe privacyreglement versie 2.3 is door het Bestuur van VVRV vastgesteld en is op 1 december 2020 van kracht geworden. Het is te vinden onder algemene informatie, privacyreglement. https://vvrv.nl/uploads/files/page/proc-priv-20201201-privacyreglement-v2-3.pdf

Terug naar het overzicht