Na overleg met RailAlert, het College van Deskundigen en bestuur VVRV is in 2013 besloten om een strikte scheiding te gaan hanteren tussen de bevoegdheden en vakbekwaamheidseisen op buiten dienst gesteld spoor en op in dienst gesteld spoor:

1. Alles aangaande buiten dienst gesteld spoor is qua regelgeving, opleiding en certificering belegd bij RailAlert. De invulling van de vakbekwaamheidseisen hiervoor hoort bij RailAlert.

2. Alles aangaande in dienst gesteld spoor is qua regelgeving in de wet verankerd en qua examinering bij VVRV. De invulling van de vakbekwaamheidseisen hiervoor hoort bij VVRV.

Concreet betekent dit, dat uit de examenprogramma’s van machinist en rangeerder goederen alle elementen (vakbekwaamheidseisen en examenvragen) die te maken hebben met rijden of begeleiden op buiten dienst gesteld spoor zijn verwijderd. (Wel komen in genoemde VVRV examenprogramma wel een paar vragen wat je moet weten als je een buitendienstgesteld spoor nadert). En dat certificeren van deze elementen geheel onder verantwoordelijkheid van RailAlert komt.