19-06-2018

Naar aanleiding van vragen die we hebben gekregen willen wij u graag informeren over de manier waarop u kunt verifiëren of een VVRV certificaat echt en authentiek is. In de loop der jaren zijn er verschillende soorten certificaten verstrekt: op papier / karton, handmatig ondertekend en een beveiligde en digitaal ondertekende pdf.

Papieren/kartonnen certificaat hardcopy of een scan of kopie daarvan
Deze herkent u aan het feit dat er een ‘echte’ handtekening onder staat en geen digitale. Indien u zeker wilt weten of een certificaat echt is, kunt u contact opnemen met het secretariaat van VVRV, zij zullen graag helpen om in de database e.e.a. te controleren en vast te stellen of het certificaat aan die persoon is verstrekt. Ook voor certificaten uit de SERV periode kunt u de certificaathouder naar ons verwijzen, voor certificaten vanaf ongeveer 2003. De authenticiteit is eigenlijk alleen maar vast te stellen op die manier. In verband met de privacy dient de houder van het certificaat expliciet toestemming aan ons te geven om informatie over het certificaat aan u per email te verzenden.

Digitaal ondertekende en beveiligde certificaten

  • Vanaf 1 september 2014 heeft VVRV alleen nog digitaal ondertekende en beveiligde pdf certificaten afgegeven. De eerste 3 jaar met een digitale handtekening met de letters VVRV en een rode krul door tekst rechts ernaast2018-04-09-2.png
  • vanaf 2017 door de tekst ‘Digitally signed by VVRV, date…..’ 2018-04-09-1(1).png

De combinatie van ‘VVRV’ met ‘QuoVadis’ en ‘gecertificeerd’ in de blauw groene balk bovenin het certificaat, is in beginsel veilig, omdat QuoVadis een controle uitvoert, en een certificaat echt van QuoVadis moet komen wil het als gecertificeerd kunnen verschijnen.
U kunt via het handtekeningenvenster de certificaatgegevens bekijken.

inked2018-04-18-1-li.jpg
Indien u een dergelijk certificaat digitaal krijgt aangeleverd en het voldoet aan bovenstaande eisen, kunt er vrijwel zeker van zijn dat het echt is. Ontbreken er teksten of de blauw/groene balk, of kunt u de certificaatgegevens niet bekijken, dan is er wellicht geknoeid met het certificaat of het is nooit ondertekend. In dat geval -en bij alle andere twijfel of onregelmatigheid- kunt u contact opnemen met ons secretariaat, zij kunnen checken of aan betreffende persoon het betreffende certificaat is uitgegeven. In verband met de privacy dient de houder van het certificaat expliciet toestemming aan ons te geven om informatie over het certificaat aan u per email te verzenden.

Sowieso kan het voorkomen -zeer sporadisch- dat een certificaat is ingetrokken. Dat komt u altijd navragen met het certificaatnummer bij het secretariaat. De kans daarop is zeer klein, er zijn in de afgelopen 7 jaar slechts enkele certificaten ingetrokken.

Tot slot: vraagt u een certificaathouder om toestemming om de echtheid bij VVRV te verifiëren en weigert deze dat, dan horen wij dat graag van u, zodat wij  kunnen onderzoeken of er onregelmatigheden aan de orde zijn.

Heeft u nog vragen ?  Neem dan gerust contact op, we lichten e.e.a. graag nader toe.

Terug naar het overzicht