06-09-2018

Privacywetgeving

Door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn een aantal privacyregels aangescherpt, in het belang van de bescherming van de persoonsgegevens van iedereen die bij VVRV is geregistreerd. VVRV heeft haar privacyreglement aangepast op de AVG en ook haar procedures waar nodig aangepast.

 

Recht op inzage in de eigen persoonsgegevens

 

Iedereen wiens gegevens door VVRV worden verwerkt heeft het recht deze in te zien.

Om te voorkomen dat derden ongeoorloofd deze gegevens kunnen inzien, gaat VVRV vanaf 1 september 2018 bij een verzoek om informatie over de verwerkte gegevens van een betrokkene altijd toestemming van de betrokkene zelf vragen. Bij het geven van die toestemming moet VVRV de identiteit van betrokkene kunnen verifiëren en vaststellen.

Vooralsnog kan dat alleen met zekerheid worden vastgesteld als betrokkene zelf met een geldig legitimatiebewijs naar het VVRV kantoor in Zoetermeer komt om toestemming te geven.  We realiseren ons dat dit reistijd kan opleveren voor betrokkenen. Anderzijds is het juist in het belang van betrokkene zelf dat VVRV hierin geen fouten maakt, en onbevoegden geen inzage in de persoonsgegevens geeft.

 

 

Certificaten en duplicaat certificaten zijn persoonsgegevens

 

Certificaten van behaalde bevoegdheden na succesvol afgelegde examens behoren tot de persoonsgegevens; ook duplicaten van certificaten zijn persoonsgegevens. In combinatie met het bovenstaande betekent dit, dat ook voor het aanvragen van een duplicaat certificaat de betrokkene zelf dit zal moeten doen en hiervoor toestemming moet geven. Dus ook hier geldt dat betrokkene met legitimatie naar het VVRV kantoor zal moeten komen voor het aanvragen van een duplicaat.


Samengevat:

·         Vanaf 1 september 2018

·         voor opvragen van gegevens uit VVRV database en

·         voor aanvragen van duplicaten van certificaten

·         moet betrokkene over wiens gegevens het gaat

·         persoonlijk met geldig identiteitsbewijs naar het VVRV kantoor in Zoetermeer te komen

·         om toestemming te geven voor het verstrekken van de gegevens.

Terug naar het overzicht