01-03-2019

Vanaf 1 april 2019 is legitimeren met een (Europees) rijbewijs bij VVRV niet langer mogelijk. Alhoewel het rijbewijs wel een identiteitsbewijs is, is het ongeschikt voor identificatie bij VVRV, omdat er op het rijbewijs geen gegevens over de verblijfsstatus en nationaliteit staan en niet alle voornamen op het rijbewijs staan vermeld, terwijl bij aanmelding voor (o.a.) examens en uiteindelijk op certificaten, VVRV wel alle voornamen voluit registreert. VVRV accepteert de volgende documenten als identiteitsbewijs:

  • Geldig Nederlands paspoort
  • Geldige Nederlandse identiteitskaart
  • Geldige ID-kaart of geldig paspoort uit een EER-land (landen die behoren tot de Europese Economische Ruimte, dat zijn alle EU-landen en kandidaat-EU-landen en nog enkele)
  • Combinatie van geldig Nederlands verblijfsdocument plus geldig Nederlands vreemdelingen identiteitsbewijs
  • Combinatie van geldig Nederlands verblijfsdocument plus geldig paspoort uit een niet EER land.

LET OP: alleen het originele document, géén kopie, foto, scan of wat dan ook. Voldoet de kandidaat niet aan het bovenstaande dan kan een examen niet plaats vinden.  

Terug naar het overzicht