Deze certificaten zijn niet uitwisselbaar; hiervoor is een aantal redenen:

1.  Examens voor de wettelijke veiligheidsfuncties in het spoorvervoer neemt VVRV af. VVRV is hiervoor als enige gemandateerd door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat hier om machinist, rangeerder, wagencontroleur en treindienstleider. Dit gebeurt namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. De examens voor veiligheidsgerelateerde functies in het werk vanspooraannemers (vooral op buitendienst gesteld spoor) zijn op basis van branche afspraken belegd bij railAlert. Juridisch gaat het om verschillende certificeringen voor verschillende soortenfuncties.

2.  Ook inhoudelijk zijn er verschillen tussen de examens en de bepalingen: a. de inhoudelijke casussen verschillen; b. examinatoren van railAlert en VVRV zijn anders opgeleid en gecertificeerd;c. railAlert heeft een andere limiet op het aantal malen dat een kandidaat examen kan doen; bij VVRV is dat 2 keer, bij railAlert is dat 3 keer.