Bijlage 4 bij artikel 24 van de ReEgeling spoorverkeer (ook wel seinreglement of seinenboek genoemd)  is bronmateiraal voor de examens machinist, rangeerder en treindienstleider.

Via onderstaande link vindt u de Regeling Spoorverkeer.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0017707/2023-09-01

De machinist moet kennis hebben van alle seinen, behalve hoofdstuk 19 lokale seinen.

Voor de treindienstleider en rangeerder zijn overzichten van de seinen die zij moeten kennen. Zie daarvoor de betreffende examens.