Per 1 januari 2023  zijn wijzigingen in de Regeling Spoorverkeer, inclusief seinreglement bijlage 4 bij artikel 24, van kracht geworden. 

Via onderstaande link vindt u de Regeling Spoorverkeer.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0017707/2023-01-01

De machinist moet kennis hebben van alle seinen, behalve hoofdstuk 19 lokale seinen.

Voor de treindienstleider en rangeerder zijn overzichten van de seinen die zij moeten kennen. Zie daarvoor de betreffende examens.