Per 1 oktober 2019 zijn wijzigingen in het seinenboek van kracht geworden. 

U vindt het seinreglement (seinenboek) als bijlage 4 bij artikel 24 in de Regeling Spoorverkeer, te bereiken via onderstaande link:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0017707/2022-07-01/0

De machinist moet kennis hebben van alle seinen, behalve hoofdstuk 19 lokale seinen.

Voor de treindienstleider en rangeerder zijn overzichten van de seinen die zij moeten kennen. Zie daarvoor de betreffende examens.