Directeuren Overleg Spoorweg Veiligheid

In 2010 hebben een aantal Spoorwegondernemingen, ProRail en VVRV het DOSV opgericht. In DOSV bespreken directeuren van deze bedrijven issues op het gebied van de Spoorwegveiligheid, met als doel deze te verhogen.

Het mission statement van DOSV luidt:
“Het DOSV en haar leden zetten zich actief in om Spoorwegveiligheid aan te jagen en te verhogen, vanuit een gezamenlijk doel en gezamenlijke verantwoordelijkheid om treinen veilig te (laten) rijden. Juist ook als het gaat om anticiperen op relevante ontwikkelingen. Deze drive overstijgt de individuele belangen, processen en systemen en DOSV leden zijn zich daarvan bewust en handelen daar naar. Hierdoor zullen de (veiligheids-) prestaties verder verbeteren in de sector.”

Deelname aan DOSV staat voor alle Spoorwegondernemingen open, is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Meedoen betekent ook de afspraken nakomen en de DOSV richtlijnen in eigen bedrijf implementeren. Op dit moment nemen aan DOSV deel:

 • NS
 • DB Cargo
 • Lineas
 • Captrain
 • LTE
 • Connexxion
 • Keolis
 • Arriva
 • ProRail
 • Qbuzz
 • Railexperts
 • Strukton
 • Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • VVRV

Het voorzitterschap ligt bij het Ministerie, het secretariaat verzorgt VVRV.

Meer informatie ? Neem contact op met VVRV.