wettelijke basis

2011/766/EU: de Aanbeveling van de Commissie van 22 november 2011 betreffende de procedure voor de erkenning van opleidingcentra en examinatoren voor treinbestuurders, overeenkomstig Richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de Raad voor de EER, geeft in aanwijzing 37 tot en met 40 voorschriften voor een register van examinatoren en wat daar in dient te zijn opgenomen. In artikel 7 lid 8 van BSP 2011 (ingangsdatum 1 april 2019) wordt voorgeschreven dat aanbeveling 2011/766/EU aanwijzing 37 tot en met 40 niet bindend zijn, vooral vanuit privacy overweging. Om deze reden is besloten dat van het voorgeschreven register alleen de naam van de examinator en zijn bevoegdheid gepubliceerd worden op de VVRV website. De overige gegevens van de examinator zijn op aanvraag beschikbaar via het secretariaat van VVRV.