wettelijke basis

2011/766/EU: Aanbeveling van de Commissie van 22 november 2011 betreffende de procedure voor de erkenning van opleidingcentra en examinatoren voor treinbestuurders overeenkomstig Richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de Raad Voor de EER geeft in aanwijzing 37 tot en met 40 voorschriften voor een register van examinatoren. In artikel 7 lid 8 van BSP 2011 (ingangsdatum 1 april 2019) wordt voorgeschreven dat aanbeveling 2011/766/EU aanwijzing 37 tot en met 40 niet bindend zijn. Om deze reden is besloten dat het voorgeschreven register niet publiek toegankelijk zal zijn maar dat de gegevens hierin op aanvraag beschikbaar kunnen worden gesteld.