10-07-2023

 

VVRV gaat met ingang van 10 juli 2023 bij kandidaatsgegevens de toevoeging 'echtgenoot van e / v' niet meer registreren. Dat wil zeggen dat kandidaten moeten worden aangemeld zonder de toevoeging ‘e/v’ en partnernaam en ook alleen de eigen naam zoals op paspoort of ID kaart zal worden vermeld op het certificaat.
Indien een kandidaat wel de toevoeging ‘e/v’ met partnernaam op paspoort of ID kaart heeft staan, is dat dus geen probleem meer bij het toelaten tot de examens.

Wèl van belang blijft dat alle gegevens bij aanmelding exact hetzelfde zijn als vermeld op het Identiteitsbewijs dat de kandidaat zal tonen bij het examen. Dus alle voornamen, maar ook alle bijzondere letters zoals bijvoorbeeld met een cedrille, accent aigu, accent grave, accent circonflexe, trema, umlaut etcetera.

Ook blijft gelden dat VVRV géén rijbewijs als Identiteitsbewijs accepteert omdat op een rijbewijs niet altijd alle voornamen en voorletters zijn vermeld.

Terug naar het overzicht