04-11-2018

Inmiddels staan op de website van VVRV tien vernieuwde clusters vakkennis en één toegevoegd cluster.

De clusters zijn vernieuwd als gevolg van de aanpassingen in het examenprogramma Machinist conform bijlage IV-Vergunning (machinistenrichtlijn) en vormen het bronmateriaal voor het examen.

Het vernieuwde examen en de vernieuwde vakkennis worden per 1 april 2019 van kracht.

Tot die datum gelden het huidige examen en de huidige vakkennis.

Voor het MBO geldt onder voorwaarden een overgangsmaatregel: tot 1 mei  2019 voor de theorie examens oude stijl en tot 1 mei 2020 voor de praktijkexamens oude stijl.

Terug naar het overzicht