kennispunt

Het Kennispunt Regelgeving Spoorwegen is per i januari 2023 beëindigd omdat er weinig gebruik van werd gemaakt.


Een overzicht van de regelgeving is hier https://vvrv.nl/regelgeving op de website opgenomen. 


U kunt ook regelgeving vinden en raadplgeen via  www.saferail.nl