In verschillende documenten wordt gesproken van vereiste taalniveaus, bijvoorbeeld B1, 2F, TSI 3. In het overzicht taalniveaus vindt u de betekenis daarvan.

 

In de spoorse begrippenlijst vindt u veel gebruikte spoorse begrippen vertaald in het Duits, Engels en Frans. Dit is bedoeld als service voor machinisten, rangeerders, treindienstleiders en wagencontroleurs die te maken hebben met buitenlandse spoorwegondernemingen en voor buitenllands spoorwegpersoneel dat in Nederland rijdt of anderszins contact heeft met Nederland.