Per 6 december 2021 is de vakkennis voor het examen rangeerder gepubliceerd. De vakkennis stemt deels overeen met de vakkennis voor de machinist en is er deels van afgeleid. Daarnaast zijn er onderwerpen opgenomen specifiek voor de rangeerder.

Inmiddels is de vakkennis per 1 juni 2022 geüpdate; het zijn met name tekstuele aanpassingen zonder gevolgen voor de inhoud van het examen.

In juli zijn in enkele clusters kleine aanpassingen gedaan, nu nog zonder gevolgen voor de inhoud van het examen.

In augustus is het cluster veiligheidscommunicatie geactualiseerd.