Het examen voor wagencontroleur is met name gebaseerd op de volgende brondocumenten.

  • Allgemeiner Vertrag für die Verwendung von Güterwagen (AVV)
  • Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)/Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG)

Het AVV wordt uitgegeven en beheerd door het GCU-bureau in Brussel en RID/VSG wordt uitgegeven en beheerd door de Nederlandse overheid. 

GCU bureau

In de opleidingen verzorgd door opleidingsbedrijven, worden deze documenten didactisch bewerkt en worden kandidaten voorbereid op het examen.

Zie verder in het menu onder Examens, wagencontroleur.