Opleidingsbedrijven leiden kandidaten op voor het examen. Zij gebruiken daarvoor eigen opleidingmateriaal.

Bronmateriaal voor het examen zijn met name onderstaande documenten.

  • Allgemeiner Vertrag für die Verwendung von Güterwagen (AVV)
  • Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)/Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG)

Het AVV wordt uitgegeven en beheerd door het GCU-bureau in Brussel en RID/VSG wordt uitgegeven en beheerd door de Nederlandse overheid. 

GCU bureau