wettelijke basis

Het examen is gebaseerd op de Europese wet- en regelgeving, en de vertaling daarvan naar Nederlandse wetgeving, met name het Besluit spoorwegpersoneel 2011 (BSP 2011) en de TSI OPE Exploitatie 2011 (nu 2015), Regeling Spoorverkeer, General Contract of Use for Wagons (GCU/AVV) en het RID/VSG.

De te toetsen vakbekwaamheidseisen staan verwoord in het Examenprogramma. Deze is onderaan deze pagina te openen.

opbouw bevoegdheid

 

Naam module Soort examen Aantal theorie vragen (+/-) Tijdsduur van het examen
Basisbekwaamheden Theorie en praktijk (simulatie) 61 75 minuten theorie, 90 minuten praktijk
Vervoer gevaarlijke stoffen Theorie en praktijk (simulatie) 27 45 minuten theorie, praktijk wordt meegenomen in basisbekwaamheden
Veiligheidscommunicatie Praktijk (simulatie)   30 minuten

Het is mogelijk meerdere modules op één dag te doen.

Theorie-examen

Kennis en inzicht worden getoetst in een theorie-examen op de computer door middel van bijvoorbeeld meerkeuze vragen, meer antwoordvragen en invulvragen. Het examen is gericht op het kennen van de regelgeving en procedures, het inzicht in de processen en de keten waarin de kandidaat werkt en het weten hoe te handelen.

Praktijkexamen

Het praktijkexamen wagencontroleur wordt afgenomen in de vorm van simulaties op het terrein van de werkplaats Strukton inAmersfoort. De scenario’s komen qua complexiteit overeen met de toekomstige taak.

toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de examens gelden voorwaarden. Deze kunt u vinden in het Examenprogramma. 

Het praktijkexamen moet uiterlijk binnen een jaar na slagen zijn afgenomen. Als dat niet mogelijk is moet het theorie-examen opnieuw worden afgelegd.

regeling specifieke vrijstelling

Het huidige VVRV-examenprogramma wagencontroleur bevat de modules Basisbekwaamheden en Vervoer Gevaarlijke Stoffen.
Voorheen werden examens bij de SERV afgenomen. De volgende certificaten geven vrijstelling voor de modules Basisbekwaamheden en Vervoer Gevaarlijke Stoffen.

  • SERV-certificaat Technische controle goederenmaterieel (betreft nationale treinen) plus aanvullende vermelding Wagenmeester en/of Internationaal Vervoer (uitbreiding internationale treinen) plus vermelding RID/VSG categorie 2 en/of 3.
  • SERV-certificaat Wagenmeester (nationale en internationale treinen) plus vermelding RID/VSG categorie 2 en/of 3.
  • SERV-certificaat Wagencontroleur (nationale en internationale treinen) plus SERV-certificaat VSG categorie 2.