wettelijke basis

Het examen is gebaseerd op de Europese wet- en regelgeving, en de vertaling daarvan naar Nederlandse wetgeving, met name het Besluit en Regeling spoorwegpersoneel, Besluit en Regeling spoorverkeer, de TSI OPE Exploitatie, General Contract of Use for Wagons (GCU/AVV) en het VSG/RID. De te toetsen vakbekwaamheidseisen staan verwoord in het Examenprogramma; onderaan deze pagina te openen.

opbouw bevoegdheid

 

Naam module Soort examen Aantal theorie vragen (+/-) Tijdsduur van het examen
Basisbekwaamheden Theorie 60 75 minuten
Vervoer gevaarlijke stoffen Theorie 28 45 minuten
Basisbekwaamheden en Vervoer gevaarlijke stoffen Praktijk (simulatie)   40 minuten
Veiligheidscommunicatie Praktijk (simulatie)   30 minuten

Het is mogelijk meerdere modules op één dag te doen.

Theorie-examen

Kennis en inzicht worden getoetst in een theorie-examen op de computer door middel van bijvoorbeeld meerkeuze vragen, meer antwoordvragen en invulvragen. Het examen is gericht op het kennen van de regelgeving en procedures, het inzicht in de processen en de keten waarin de kandidaat werkt en het weten hoe te handelen. Informatie over de inrichting en het verloop van het theorie-examen vindt u in het menu onder Algemene Informatie.

Beide delen van het examen moeten met een voldoende worden afgerond. Elke goed beantwoorde vraag levert 1 punt op. De cesuur voldoende/onvoldoende ligt op 80%.

Praktijkexamen

In het praktijkexamen laat de kandidaat in ongeveer een uur zien de verworven algemene kennis en inzichten toe te kunnen toepassen in de gesimuleerde praktijk.  Er wordt gebruik gemaakt van een trein met ongeveer vijf wagens op het emplacement van Strukton in Amersfoort. De trein komt niet uit de gewone dienstregeling, maar het is een gesimuleerde situatie. De kandidaat controleert de trein en neemt besluiten over de geschiktheid voor vervoer. De kandidaat wordt beoordeeld aan de hand van een beoordelingslijst.

Zakboekje

Bij het theorie-examen mogen kandidaten kiezen tussen één van de volgende twee zakboekjes: zakboekje goederenmaterieel uitgegeven door OBV-logistiek of het zakboekje wagencontroleur & RID/VSG uitgegeven door RDP. De inhoud van beide boekjes is hetzelfde, alleen de indeling is iets anders. Bij het praktijkexamen wagencontroleur kan de kandidaat een eigen boekje meebrengen. 

toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de examens gelden voorwaarden. Deze kunt u vinden in het Examenprogramma. Het praktijkexamen moet uiterlijk binnen een jaar na slagen voor de theoriemodules zijn afgenomen. Als dat niet mogelijk is moet het theorie-examen opnieuw worden afgelegd.

regeling specifieke vrijstelling

Het huidige VVRV-examenprogramma wagencontroleur bevat de modules Basisbekwaamheden en Vervoer Gevaarlijke Stoffen. Voorheen werden examens bij de SERV afgenomen. De volgende certificaten geven vrijstelling voor de modules Basisbekwaamheden en Vervoer Gevaarlijke Stoffen.

  • SERV-certificaat Technische controle goederenmaterieel (betreft nationale treinen) plus aanvullende vermelding Wagenmeester en/of Internationaal Vervoer (uitbreiding internationale treinen) plus vermelding RID/VSG categorie 2 en/of 3.
  • SERV-certificaat Wagenmeester (nationale en internationale treinen) plus vermelding RID/VSG categorie 2 en/of 3.
  • SERV-certificaat Wagencontroleur (nationale en internationale treinen) plus SERV-certificaat VSG categorie 2.