wettelijke basis

Het examen is gebaseerd op de Europese wet- en regelgeving, en de vertaling daarvan naar Nederlandse wetgeving, met name de Spoorwegwet, Regeling en Besluit Spoorverkeer, Regeling en Besluit Spoorwegpersoneel 2011 en de TSI OPE, exploitatie en verkeersleiding.

Rangeerders behoren volgens het RID (hoofdstuk 1.3) tot personeelscategorie 1 ‘uitvoerend personeel dat rechtstreeks bij het vervoer van gevaarlijke stoffen is betrokken’ en moeten voldoen aan de eisen voor deze categorie.

De te toetsen vakbekwaamheidseisen staan verwoord in het examenprogramma; onderaan deze pagina te openen. Hier staat tevens het overzicht van seinen die de rangeerder moet kennen.

Per 1 september 2023 is het theorie-examen (iets) aangepast als gvolg van de vervanging van Aanwijzingen  door European Instructions.

Wijziging per 28 juni 2024

Vanaf 28 juni 2024 vallen de examens rangeerder en wagencontroleur niet meer onder het mandaat van de Minister van IenW aan VVRV, door de inwerkingtreding van de nieuwe TSI OPE. Dat betekent dat op 28 juni ook het afnemen van deze examens door VVRV komt te vervallen; tot die datum gaat alles gewoon door zoals tot nu toe is gedaan.

opbouw bevoegdheid

Naam module Soort examen Aantal theorie vragen (+/-) Tijdsduur van het examen
Algemene vakkennis Theorie 55 60 minuten
Samenstellen en begeleiden van treinen

Theorie

20 30 minuten
Veiligheidscommunicatie

Praktijk(simulatie)

  30 minuten
Samenstellen en begeleiden van treinen Praktijk(simulatie)   60 minuten


Het is mogelijk om meerdere modules op één dag te doen.

Theorie-examen

Kennis en inzicht worden getoetst in een theorie-examen op de computer door middel van bijvoorbeeld meerkeuzevragen, meer antwoordvragen en invulvragen. Het examen bestaat uit twee delen en is gericht op het kennen van de regelgeving en procedures, het inzicht in de processen en de keten waarin de kandidaat werkt en het weten hoe te handelen.

Beide delen van het examen moeten met een voldoende worden afgerond. Elke goed beantwoorde vraag levert 1 punt op. U moet 80% goed beantwoorden voor een voldoende.


Praktijkexamen

In het praktijkexamen laat de kandidaat in ongeveer 1 uur zien dat hij/zij de verworven kennis en inzichten kan toepassen in de gesimuleerde praktijk. De kandidaat verricht werkzaamheden als rangeerder. Er wordt gebruik gemaakt van een daarvoor vrijgemaakte loc en minimaal drie rijtuigen/wagens op het emplacement Amersfoort, of Watergraafsmeer. De trein wordt samengesteld in een gesimuleerde situatie. Om bekend te raken met de locatie en de terreinregels is een verplichte schriftelijke instructie te downloaden. De kandidaat wordt beoordeeld met een beoordelingslijst.

Het praktijkexamen kent nogal wat regels en voorwaarden, ook moeten er verklaringen worden ingevuld door werkgever én kandidaat rangeerder. De werkwijze van het praktijk examen kunt u –met de benodigde instructies en verklaringen-  onderaan deze pagina downloaden. Neem voor het plannen van een praktijkexamen tijdig contact op met VVRV. 

benieuwd hoe het er bij een examen aan toe gaat ?

We hebben van het theorie examen en het examen veiligheidscommunicatie korte video films gemaakt, zie de links hieronder. Deze geven een goed beeld van wat u kunt verwachten.
Het examen veiligheidscommunicatie voor de rangeerder is vergelijkbaar met dat voor de wagencontroleur. In de loop van de tijd kunnen wel kleine aanpassingen aan de examens plaatsvinden, waardoor deze op details kunnen afwijken van de films.

U kunt de informatie over de inrichting en het verloop van het theorie-examen en het praktijk- of simulatie examen ook nog nalezen via de bijlagen hieronder.