Corona maatregelen examen rangeerder onderaan deze pagina

 

wettelijke basis

Het examen is gebaseerd op de Europese wet- en regelgeving, en de vertaling daarvan naar Nederlandse wetgeving, met name de Spoorwegwet, Regeling en Besluit Spoorverkeer, Regeling en Besluit Spoorwegpersoneel 2011 (BSP 2011) en de TSI OPE, exploitatie en verkeersleiding, bijlagen F (voorheen J) en G (voorheen L)).

Rangeerders behoren volgens het RID (hoofdstuk 1.3) tot personeelscategorie 1 ‘uitvoerend personeel dat rechtstreeks bij het vervoer van gevaarlijke stoffen is betrokken’ en moeten voldoen aan de eisen voor deze categorie.

De te toetsen vakbekwaamheidseisen staan verwoord in het examenprogramma; onderaan deze pagina te openen. Hier staat tevens het overzicht van seinen die de rangeerder moet kennen.

opbouw bevoegdheid

Naam module Soort examen Aantal theorie vragen (+/-) Tijdsduur van het examen
Algemene vakkennis Theorie 55 60 minuten
Samenstellen en begeleiden van treinen

Theorie

20 30 minuten
Samenstellen en begeleiden van treinen

Praktijk(simulatie)

  120 minuten
Veiligheidscommunicatie Praktijk(simulatie)   30 minuten

Het is mogelijk om meerdere modules op één dag te doen.

Theorie-examen

Kennis en inzicht worden getoetst in een theorie-examen op de computer door middel van bijvoorbeeld meerkeuzevragen, meer antwoordvragen en invulvragen. Het examen bestaat uit twee delen en is gericht op het kennen van de regelgeving en procedures, het inzicht in de processen en de keten waarin de kandidaat werkt en het weten hoe te handelen. Informatie over de inrichting en het verloop van het theorie-examen vindt u in het menu onder algemene informatie.

Beide delen van het examen moeten met een voldoende worden afgerond. Elke goed beantwoorde vraag levert 1 punt op. De cesuur voldoende/onvoldoende ligt op 80%.

Praktijkexamen

In het praktijkexamen laat de kandidaat in ongeveer 1,5 uur zien dat hij/zij de verworven kennis en inzichten kan toepassen in de gesimuleerde praktijk. De kandidaat verricht werkzaamheden als rangeerder. Er wordt gebruik gemaakt van een daarvoor vrijgemaakte loc en minimaal drie rijtuigen/wagens op het emplacement Amersfoort of Watergraafsmeer. De trein wordt samengesteld in een gesimuleerde situatie. Om bekend te raken met de locatie is een verplichte schriftelijke instructie te downloaden. De kandidaat wordt beoordeeld met een beoordelingslijst.

Het praktijkexamen kent nogal wat regels en voorwaarden, ook moeten er verklaringen worden ingevuld door werkgever én kandidaat rangeerder. De werkwijze van het praktijk examen kunt u –met de benodigde instructies en verklaringen-  onderaan deze pagina downloaden. Neem voor het plannen van een praktijkexamen tijdig contact op met VVRV.