wettelijke basis

Het examen is gebaseerd op de Europese wet- en regelgeving, en de vertaling daarvan naar Nederlandse wetgeving, met name de Spoorwegwet, Regeling en Besluit Spoorverkeer, Regeling en Besluit Spoorwegpersoneel 2011 (BSP 2011) en de TSI OPE, exploitatie en verkeersleiding, bijlagen F (voorheen J) en G (voorheen L)).

Rangeerders behoren volgens het RID (hoofdstuk 1.3) tot personeelscategorie 1 ‘uitvoerend personeel dat rechtstreeks bij het vervoer van gevaarlijke stoffen is betrokken’ en moeten voldoen aan de eisen voor deze categorie.

De te toetsen vakbekwaamheidseisen staan verwoord in het examenprogramma; onderaan deze pagina te openen. Hier staat tevens het overzicht van seinen die de rangeerder moet kennen.

opbouw bevoegdheid

Naam module Soort examen Aantal theorie vragen (+/-) Tijdsduur van het examen
Algemene vakkennis Theorie 55 60 minuten
Samenstellen en begeleiden

Theorie en praktijk(simulaie)

20 30 minuten theorie,
2 uur praktijk
Veiligheidscommunicatie Praktijk(simulatie)   30 minuten

 Het is mogelijk om meerdere modules op één dag te doen.

Theorie-examen

Kennis en inzicht worden getoetst in een theorie-examen op de computer door middel van bijvoorbeeld meerkeuzevragen, meer antwoordvragen en invulvragen. Het examen is gericht op het kennen van de regelgeving en procedures, het inzicht in de processen en de keten waarin de kandidaat werkt en het weten hoe te handelen. Informatie over de inrichting en het verloop van het theorie-examen vindt u in het menu onder algemene informatie.

Praktijkexamen

In het praktijkexamen moeten situaties voorkomen die een goede afrondende beoordeling mogelijk maken. Het praktijkexamen bestaat uit het verrichten van werkzaamheden als rangeerder. Om bekend te raken met de locatie krijgt de kandiddaat een verplichte instructie. Het praktijkexamen kent nogal wat regels en voorwaarden, ook moeten er verklaringen worden ingevuld door werkgever én kandidaat rangeerder. De werkwijze van het praktijk examen kunt u –met de benodigde instructies en verklaringen-  onderaan deze pagina downloaden. Neem voor het plannen van een praktijkexamen tijdig contact op met VVRV. 

Examens vinden plaats op de locaties Watergraafsmeer of Amersfoort.