Kandidaten die niet zijn geslaagd voor (een module van) het theorie-examen, kunnen tegen betaling (zie tarieven) de fout gemaakte vragen inzien. Hiervoor dient een afspraak te worden gemaakt met VVRV, binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag van het examen. De inzage vindt plaats bij VVRV in Den Haag. Voor deze inzage gelden de volgende spelregels:
- Inzage duurt maximaal 30 minuten
- alleen de kandidaat zelf heeft inzage
- tassen, jassen, telefoons/smart watch, laptops, computers e.d. blijven op het secretariaat
- alleen steekwoorden als aantekening opschrijven
- aantekeningen worden gecontroleerd door de toezichthouder
- indien er teveel is opgeschreven kunnen de aantekeningen niet worden meegenomen

Deze regels zijn bedoeld om te voorkomen dat de examenvragen worden gekopieerd en beschikbaar gesteld aan derden. Voor een onvoldoende praktijk of simulatie examen geldt geen inzagerecht.