07-07-2019

Vakkennis machinist deels aangepast

Vijf clusters van de vakkennis machinist zijn op enkele punten aangepast, mede naar aanleiding van verbetervoorstellen uit de sector. Zie menu vakkennis voor de aangepaste clusters en het wijzigingsdocument.

Lees meer
23-05-2019

vakbekwaamheid machinisten vaststellen ?

VVRV biedt de mogelijkheid aan Spoorwegondernemingen en personeel stellers om de vakbekwaamheid van hun reeds bevoegde machinisten (periodiek) te laten vaststellen voor de kennis van bijlage IV (vergunning)en het toepassen daarvan met behulp van een toets en een rit in de simulator.

Lees meer
01-05-2019

examens ATB en ERTMS beschikbaar

Vanaf 1 april 2019 is het mogelijk om machinisten die al over een EU vergunning beschikken aanvullend te toetsen op hun vakbekwaamheid voor ATB / seinstelsel '54 en ERTMS en op veiligheidscommunicatie. https://vvrv.nl/examens/machinist 

Lees meer
08-03-2019

instructiefilm VVRV simulator

Vanaf 1 april 2019 bestaat het examen machinist bijlage IV-vergunning uit 2 theoriemodules, veiligheidscommunicatie en een simulatorexamen met een rit onder ATB en ERTMS. In bijgaande instructiefilm leggen we de werking van de simulator uit.

Lees meer
01-03-2019

aangepaste regels identificatie VVRV

Vanaf 1 april 2019 is legitimeren met een (Europees) rijbewijs bij VVRV niet langer mogelijk. Alhoewel het rijbewijs wel een identiteitsbewijs is, is het ongeschikt voor identificatie bij VVRV, omdat er op het rijbewijs geen gegevens over de verblijfsstatus en nationaliteit staan en niet alle voornamen op het rijbewijs staan ...

Lees meer