jasper-van-beek.png

Eind 2018 ben ik toegetreden tot het bestuur van de VVRV. Als bestuurslid wil ik een belangrijke bijdrage leveren aan het borgen en verbeteren van het opleidingsniveau en veiligheidsbewustzijn en -handelen van medewerkers in de spoor sector. 

Sinds 2015 ben ik werkzaam in de spoor sector. Hiervoor heb ik verschillende advies- en managementfuncties vervuld in de luchtvaart sector, voornamelijk bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daar was ik in onder andere verantwoordelijk voor het beleid, strategie, regelgeving en aansturing van de luchtverkeersleidingsorganisaties in Nederland: Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Eurocontrol Maastricht (MUAC). 

Tussen 2015 en 2018 was ik mede verantwoordelijk voor het verbeteren van de samenwerking tussen NS en ProRail in een aantal deelprogramma’s (be- bijsturen van de toekomst, frequentieverhoging Eindhoven-Amsterdam) in het programma Beter en Meer. Een mooie periode waarin door focus op samenwerking in een complexe operationele keten we hebben laten zien met dezelfde mensen, dezelfde systemen en dezelfde infrastructuur, meer treinen kunnen laten rijden met betere operationele prestaties.

Vanaf begin 2018 ben ik binnen ProRail Manager Verkeersleiding voor de regio Noord en Oost Nederland. Als lid van het management team van de Directie Verkeersleiding ben ik in deze functie verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de operatie en uitvoering van de dagelijkse operatie van Verkeersleiding. Tevens ben ik verantwoordelijk voor de landelijke werving, selectie, opleiding en training van alle functionarissen binnen ProRail Verkeersleiding en ben ik verantwoordelijk voor de voorbereiding van de ontwikkeling en implementatie van het European Rail Traffic Management System (ERTMS) voor ProRail Verkeersleiding.

Voor de spoor sector vormt veiligheid een essentiële waarde in de ontwikkeling van ons spoorsysteem. De kwaliteit van het spoor systeem wordt vandaag de dag gevormd in een complexe keten waarin professionals dagelijks met elkaar samenwerken om de beste prestaties te leveren. In toenemende mate zullen we de komende jaren zien dat de menselijke factor in het systeem een belangrijkere rol krijgt in onze opgave voor het kunnen vergroten van de capaciteit, punctualiteit met een toenemende complexiteit. Het borgen van de veiligheid en kwaliteit van deze menselijke factor in ons spoor systeem door actuele kennis en vaardigheden voor o.a. machinisten en treinverkeersleiders is daarin een belangrijke opgave. Ik hoop hier met mijn ervaring in het bestuur van de VVRV aan bij te kunnen dragen.